Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 5, Tây Bắc (24-58)

Ghi lại

24-58

Thứ hạng dự đoán

#28

Vệt

L3

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
10/20 Utah L 86-107 Xa 0-1 0-1
22/10 Houston L 91-124 Xa 0-2 0-1
10/24 Philadelphia L 103-115 Nhà 0-3 0-1
31/10 Golden State L 98-106 Nhà 0-4 0-1
27/10 La Lakers W 123-115 Nhà 1-4 0-1
10/30 Golden State L 82-103 Xa 1-5 0-1
11/01 La Clippers L 94-99 Xa 1-6 0-1
11/04 La Lakers W 107-104 Xa 2-6 0-1
11/07 San Antonio W 99-94 Nhà 3-6 0-1
11/10 New Orleans W 108-100 Xa 4-6 0-1
11/12 Bí tích W 105-103 Nhà 5-6 0-1
11/14 Brooklyn L 96-120 Nhà 5-7 0-1
11/15 Miami L 90-103 Nhà 5-8 0-1
11/17 Houston W 101-89 Nhà 6-8 0-1
11/19 Milwaukee L 89-96 Xa 6-9 0-1
11/20 Boston L 105-111 Xa 6-10 0-1
22/11 Atlanta L 101-113 Xa 6-11 0-1
11/24 Utah L 104-110 Nhà 6-12 0-2
26/11 Washington L 99-101 Nhà 6-13 0-2
29/11 Houston L 89-102 Xa 6-14 0-2
12/01 Houston L 110-114 Nhà 6-15 0-2
12/02 Memphis L 79-152 Xa 6-16 0-2
12/06 Detroit W 114-103 Xa 7-16 0-2
12/08 Toronto W 110-109 Xa 8-16 0-2
12/10 La Lakers L 95-116 Nhà 8-17 0-2
12/12 Dallas L 84-103 Nhà 8-18 0-2
12/15 New Orleans L 110-113 Nhà 8-19 0-2
12/18 La Clippers W 104-103 Nhà 9-19 0-2
12/20 Memphis W 102-99 Xa 10-19 0-2
12/22 Denver W 108-94 Nhà 11-19 1-2
12/23 Phượng Hoàng L 101-113 Xa 11-20 1-2
12/26 New Orleans W 117-112 Nhà 12-20 1-2
12/28 Bí tích L 111-117 Xa 12-21 1-2
12/29 Phượng Hoàng L 97-115 Xa 12-22 1-2
12/31 Newyork W 95-80 Nhà 13-22 1-2
01/01 Dallas L 86-95 Nhà 13-23 1-2
05/01 Minnesota L 90-98 Xa 13-24 1-3
07/01 Minnesota L 105-135 Nhà 13-25 1-4
01/01 Denver L 95-99 Nhà 13-26 1-5
01/11 Washington L 118-122 Xa 13-27 1-5
01/13 Brooklyn W 130-109 Xa 14-27 1-5
01/15 Cleveland L 102-107 Nhà 14-28 1-5
01/17 Dallas L 102-104 Xa 14-29 1-5
01/19 San Antonio L 96-118 Xa 14-30 1-5
01/21 Charlotte L 98-121 Xa 14-31 1-5
01/22 Cleveland L 87-94 Xa 14-32 1-5
01/24 Chicago L 110-111 Nhà 14-33 1-5
01/28 Indiana L 110-113 Nhà 14-34 1-5
01/31 Portland W 98-81 Nhà 15-34 2-5
02/02 Dallas W 120-114 Xa 16-34 2-5
04/02 Portland W 96-93 Xa 17-34 3-5
05/02 Bí tích L 103-113 Xa 17-35 3-5
07/02 Golden State L 98-110 Nhà 17-36 3-5
09/02 Toronto L 98-117 Nhà 17-37 3-5
02/11 Philadelphia L 87-100 Xa 17-38 3-5
02/12 Chicago L 101-106 Xa 17-39 3-5
02/14 Newyork W 127-123 Xa 18-39 3-5
02/16 San Antonio L 106-114 Nhà 18-40 3-5
02/24 Phượng Hoàng L 104-124 Nhà 18-41 3-5
02/25 Indiana W 129-125 Xa 19-41 3-5
02/28 Bí tích L 110-131 Nhà 19-42 3-5
02/03 Denver W 119-107 Xa 20-42 4-5
04/03 Minnesota L 101-138 Nhà 20-43 4-6
06/03 Utah L 103-116 Nhà 20-44 4-7
08 Milwaukee L 115-142 Nhà 20-45 4-7
09 09 Minnesota L 102-132 Xa 20-46 4-8
03/13 Memphis L 118-125 Nhà 20-47 4-8
03/14 Charlotte L 116-134 Nhà 20-48 4-8
03/16 San Antonio L 120-122 Xa 20-49 4-8
03/18 Miami L 108-120 Xa 20-50 4-8
03/20 Orlando L 85-90 Xa 20-51 4-8
03/21 Boston L 123-132 Nhà 20-52 4-8
03/23 Orlando W 118-102 Nhà 21-52 4-8
03/26 Denver L 107-113 Xa 21-53 4-9
03/28 Portland W 134-131 Xa 22-53 5-9
03/30 Atlanta L 118-136 Nhà 22-54 5-9
04/01 Detroit L 101-110 Nhà 22-55 5-9
04/03 Phượng Hoàng W 117-96 Nhà 23-55 5-9
04/05 Portland W 98-94 Nhà 24-55 6-9
04/06 Utah L 101-137 Xa 24-56 6-10
04/08 La Lakers L 101-120 Xa 24-57 6-10
04/10 La Clippers L 88-138 Xa 24-58 6-10