Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 4, NFC North (1-1)

Ghi lại

1-1

Thứ hạng dự đoán

#28

Vệt

L1

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 San Francisco W 19-10 Nhà 1-0 0-0
09/18 Vịnh xanh L 10-27 Xa 1-1 0-1
09/25 Houston 13:00 Nhà
10/02 Người khổng lồ NY 13:00 Xa
10/09 Minnesota 13:00 Xa
10/13 Washington 8:15 tối Nhà
10/24 New England 8:15 tối Xa
10/30 Dallas 13:00 Xa
11/06 Miami 13:00 Nhà
11/13 Detroit 13:00 Nhà
11/20 Atlanta 13:00 Xa
27/11 Máy bay phản lực NY 13:00 Xa
12/04 Vịnh xanh 13:00 Nhà
12/18 Philadelphia 13:00 Nhà
12/24 Trâu 13:00 Nhà
01/01 Detroit 13:00 Xa
01/08 Minnesota 12:00 tối Nhà