lịch thi đấu vòng S Florida tại Louisville: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Louisville, KY
Tỷ lệ cược: Louisville bằng 14,5, Tổng số điểm: 64

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat USF Adv Lou
Điểm/Trò chơi 24,5 19.3
Điểm/chơi 0,377 0,272
Biên độ điểm AVG -16.0 -7.3
Sân/trò chơi 354,5 416.7
Sân/chơi 5.5 5.9
TOP % (EXCL OT) 52,74% 48,37%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat USF Adv Lou
Điểm opp/trò chơi 40,5 26.7
Điểm opp/play 0,704 0,381
Opp yard/game 454.0 414.3
Opp yard/play 7.9 5.9
Takeaways/trò chơi 1.5 1.0
Đến lề/trò chơi -0,5 -1.3
Hình phạt yds/trò chơi 49.0 75.7

S Florida vs Hiệu quả tấn công của Louisville

Stat USF Adv Lou
AVG Time of Poss 30:48 28:26
Chơi/trò chơi 65.0 71.0
Sân/chơi 5.5 5.9
Sân/vội vàng 5.9 5.1
Sân/vượt qua 5.0 7.4
Sân/hoàn thành 9.9 12.2
Rush Play % 54,62% 56,34%
QB bị sa thải % 1,69% 7,53%
Vượt qua % Chơi 45,38% 43,66%
Hoàn thành % 50,00% 60,47%
Int ném % 5,17% 3,49%
Chuyển đổi FG % 66,67% 75,00%
Điểm/FGA 2.0 2.3
Punts/chơi 0,04 0,06
Punts/điểm 0,6 1.2
Lần đầu tiên/chơi 0,269 0,277
Chuyển đổi 3D % 40,74% 35,90%
Chuyển đổi 4D % 66,67% 28,57%
RZ Ghi điểm % 75,00% 72,73%
Lộn xộn rec % 33,33% 20,00%
Ga fumble rec % 50,00% 20,00%
Ta dò dẫm % 0,00% -
Hình phạt yds/bút 8.2 7.6
Hình phạt/chơi 0,05 0,07

S Florida vs Hiệu quả phòng thủ Louisville

Stat USF Adv Lou
Opp avg thời gian của poss 29:12 30:21
Opp chơi/trò chơi 57,5 70.0
Opp yard/play 7.9 5.9
Opp yard/Rush 8,5 5.3
Opp yard/pass 7.5 7.3
Opp yard/hoàn thành 10.7 11.8
OPP Rush Play % 54,78% 53,81%
Bao % 3,85% 10,31%
Opp pass play % 45,22% 46,19%
Hoàn thành OPP % 70,00% 62,07%
Opp int ném % 6,00% 3,45%
Opp fg conv % 100,00% 25,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 0,8
Opp punts/play 0,03 0,07
OPP PUNTS/SCORE 0,3 1.3
OPP Downs/Play đầu tiên 0,383 0,295
Opp 3d conv % 47,62% 39,02%
Opp 4d conv % 100,00% 0,00%
Opp rz ghi điểm % 77,78% 66,67%
Opp fumble rec % 66,67% 80,00%
Opp ga fumble rec % 100,00% -
Opp ta fumble rec % 50,00% 80,00%
Opp hình phạt yds/bút 8.3 7.3
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,08