lịch thi đấu vòng loại world cup châu á 2022 Philadelphia tại Washington: Số liệu thống kê hiệu quả

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 1:00 chiều - Landover, MD
Tỷ lệ cược: Philadelphia bằng 6,5, Tổng số điểm: 47

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Phi Adv
Điểm/Trò chơi 31.0 27,5
Điểm/chơi 0,443 0,387
Biên độ điểm AVG +10.0 -1.5
Sân/trò chơi 470,5 393.0
Sân/chơi 6.7 5.5
TOP % (EXCL OT) 56,50% 54,17%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Phi Adv
Điểm opp/trò chơi 21.0 29.0
Điểm opp/play 0,336 0,472
Opp yard/game 325.0 404.0
Opp yard/play 5.2 6.6
Takeaways/trò chơi 2.0 0,5
Đến lề/trò chơi +1,5 -1.5
Hình phạt yds/trò chơi 60,5 40.0

Philadelphia vs Hiệu quả tấn công của Washington

Stat Phi Adv
AVG Time of Poss 33:54 32:30
Chơi/trò chơi 70.0 71.0
Sân/chơi 6.7 5.5
Sân/vội vàng 5.2 3.5
Sân/vượt qua 8,9 7.0
Sân/hoàn thành 12.8 10.8
Rush Play % 52,14% 34,51%
QB bị sa thải % 5,97% 6,45%
Vượt qua % Chơi 47,86% 65,49%
Hoàn thành % 69,84% 65,52%
Int ném % 1,59% 3,45%
% Phản hồi % 81,82% 72,73%
Chuyển đổi FG % 66,67% -
Điểm/FGA 2.0 -
FG bị chặn % 33,33% -
Punts/chơi 0,05 0,06
Punts/điểm 0,7 1.1
Punt bị chặn % 0,00% 0,00%
Net YDS/Punt 42.3 42.3
Lần thứ nhất/chơi 0,371 0,331
Chuyển đổi 3D % 56,67% 56,00%
Chuyển đổi 4D % 66,67% 50,00%
RZ Ghi điểm % (TD) 71,43% 100,00%
Lộn xộn rec % 33,33% 33,33%
Ga fumble rec % 100,00% 50,00%
Ta dò dẫm % 0,00% 0,00%
Hình phạt yds/bút 6.7 10.0
Hình phạt/chơi 0,07 0,03
XP chuyển đổi % 100,00% 75,00%
Chuyển đổi 2pt % - 50,00%

Philadelphia vs Hiệu quả phòng thủ của Washington

Stat Phi Adv
Opp avg thời gian của poss 26:06 27:30
Opp chơi/trò chơi 62,5 61,5
Opp yard/play 5.2 6.6
Opp yard/Rush 6.2 7.5
Opp yard/pass 4.9 6.5
Opp yard/hoàn thành 8,5 11.2
OPP Rush Play % 31,20% 34,15%
Bao % 3,49% 6,17%
Opp pass play % 68,80% 65,85%
Hoàn thành OPP % 57,83% 57,89%
Opp int ném % 4,82% 1,32%
Pp phản hồi % 25,00% 38,46%
Opp fg conv % - 83,33%
Điểm OPP/FGA - 2.5
Khối fg % - 0,00%
Opp punts/play 0,07 0,07
OPP PUNTS/SCORE 1.5 0,7
Khối punt % 0,00% 0,00%
Opp net yds/punt 44,9 46,5
OPP 1st Downs/Play 0,344 0,333
Opp 3d conv % 50,00% 28,00%
Opp 4d conv % 100,00% 0,00%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 62,50% 54,55%
Opp fumble rec % 66,67% 66,67%
Opp ga fumble rec % 100,00% 100,00%
Opp ta fumble rec % 0,00% 50,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.5 6.8
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,05
Chuyển đổi OPP XP % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt của OPP - 0,00%