lịch vòng loại thứ 3 world cup 2022 New Mexico tại LSU: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:30 tối - Baton Rouge, LA
Tỷ lệ cược: Nhà nước Louisiana 30,5, Tổng số điểm: 45,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat UNM Adv LSU
Điểm/Trò chơi 20,5 27.0
Điểm/chơi 0,323 0,367
Biên độ điểm AVG 0,0 +7.0
Sân/trò chơi 211.0 382,5
Sân/chơi 3.3 5.2
TOP % (EXCL OT) 52,28% 48,83%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat UNM Adv LSU
Điểm opp/trò chơi 20,5 20.0
Điểm opp/play 0,306 0,284
Opp yard/game 336.0 340,5
Opp yard/play 5.0 4.8
Takeaways/trò chơi 4.0 1.5
Đến lề/trò chơi +3.0 0,0
Hình phạt yds/trò chơi 57.0 42.0

New Mexico vs LSU hiệu quả tấn công

Stat UNM Adv LSU
AVG Time of Poss 31:22 29:20
Chơi/trò chơi 63,5 73,5
Sân/chơi 3.3 5.2
Sân/vội vàng 3.0 5.2
Sân/vượt qua 4.4 5.7
Sân/hoàn thành 9,5 8.7
Rush Play % 56,69% 45,58%
QB bị sa thải % 14,55% 8,75%
Vượt qua % Chơi 43,31% 54,42%
Hoàn thành % 46,81% 65,75%
Int ném % 2,13% 0,00%
Chuyển đổi FG % 40,00% 66,67%
Điểm/FGA 1.2 2.0
Punts/chơi 0,13 0,05
Punts/điểm 2.3 0,9
Lần đầu tiên/chơi 0,197 0,306
Chuyển đổi 3D % 13,79% 42,31%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 75,00%
RZ Ghi điểm % 50,00% 87,50%
Lộn xộn rec % 71,43% 33,33%
Ga fumble rec % 66,67% 0,00%
Ta dò dẫm % 75,00% 66,67%
Hình phạt yds/bút 7.6 7.6
Hình phạt/chơi 0,06 0,04

New Mexico vs LSU hiệu quả phòng thủ

Stat UNM Adv LSU
Opp avg thời gian của poss 28:38 30:40
Opp chơi/trò chơi 67.0 70,5
Opp yard/play 5.0 4.8
Opp yard/Rush 3.6 3.5
Opp yard/pass 6.4 6.3
Opp yard/hoàn thành 13.0 10.8
OPP Rush Play % 41,79% 42,55%
Bao % 6,41% 7,41%
Opp pass play % 58,21% 57,45%
Hoàn thành OPP % 49,32% 58,67%
Opp int ném % 6,85% 1,33%
Opp fg conv % 100,00% 66,67%
Điểm OPP/FGA 3.0 2.0
Opp punts/play 0,09 0,06
OPP PUNTS/SCORE 1.7 1.1
OPP Downs/Play đầu tiên 0,239 0,262
Opp 3d conv % 23,08% 45,16%
Opp 4d conv % 50,00% 20,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 60,00%
Opp fumble rec % 28,57% 66,67%
Opp ga fumble rec % 25,00% 33,33%
Opp ta fumble rec % 33,33% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 12.2 12.0
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,03