Đội Liên kết nhóm
Alabama Crimson Tide Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Arkansas Dao cạo râu Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Hổ Auburn Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Gators Florida Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Georgia Bulldogs Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Kentucky Wildcats Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Hổ nhà nước Louisiana Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Bulldogs bang Mississippi Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Phiến quân Mississippi Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Hổ Missouri Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Nam Carolina Gamecocks Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Tình nguyện viên Tennessee Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Texas A & M Aggies Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Vanderbilt Commodores Thứ hạngThì Số liệu thống kê