AFC

  Hiện hành Chiếu Playoffs
AFC Đông W L T W L T Playoffs Giành chiến thắng Hạt giống hàng đầu Giành chiến thắng SB
Trâu 2 0 0 13.7 3.3 0,0 97,3% 79,6% 52,0% 28,6%
Miami 2 0 0 10,5 6.5 0,0 70,3% 16,2% 7,4% 3,3%
New England 1 1 0 8.4 8.6 0,0 35,4% 3,7% 1,2% 1,0%
Máy bay phản lực NY 1 1 0 5.9 11.1 0,0 7,8% 0,5% 0,1% 0,1%
AFC Bắc W L T W L T Playoffs Giành chiến thắng Hạt giống hàng đầu Giành chiến thắng SB
Baltimore 1 1 0 9.9 7.1 0,0 64,2% 51,3% 4,3% 3,4%
Pittsburgh 1 1 0 7.8 9.2 0,0 30,7% 19,3% 0,5% 0,6%
Cleveland 1 1 0 7.6 9.4 0,0 26,6% 15,3% 0,7% 0,5%
Cincinnati 0 2 0 7.5 9,5 0,0 25,6% 14,1% 0,7% 0,9%
AFC South W L T W L T Playoffs Giành chiến thắng Hạt giống hàng đầu Giành chiến thắng SB
Jacksonville 1 1 0 7.6 9.4 0,0 36,6% 32,0% 0,6% 0,4%
Indianapolis 0 1 1 7.0 9.0 1.0 38,3% 33,7% 0,5% 0,7%
Tennessee 0 2 0 6.9 10.1 0,0 30,3% 26,2% 0,1% 0,5%
Houston 0 1 1 4.5 11,5 1.0 9,6% 8,0% 0,1% 0,0%
AFC Tây W L T W L T Playoffs Giành chiến thắng Hạt giống hàng đầu Giành chiến thắng SB
Thành phố Kansas 2 0 0 12.2 4.8 0,0 90,0% 62,4% 24,1% 13,3%
LA Bộ sạc 1 1 0 10.6 6.4 0,0 71,6% 23,8% 5,4% 4,6%
Denver 1 1 0 8.6 8.4 0,0 40,3% 9,7% 1,9% 1,5%
Las Vegas 0 2 0 7.5 9,5 0,0 25,3% 4.1% 0,5% 0,8%

NFC

  Hiện hành Chiếu Playoffs
NFC Đông W L T W L T Playoffs Giành chiến thắng Hạt giống hàng đầu Giành chiến thắng SB
Philadelphia 2 0 0 11.6 5.4 0,0 84,4% 56,6% 21,6% 5,4%
Dallas 1 1 0 9.4 7.6 0,0 56,0% 22,1% 4,5% 2,1%
Người khổng lồ NY 2 0 0 8.6 8.4 0,0 41,6% 13,5% 3.0% 0,6%
Washington 1 1 0 7.6 9.4 0,0 27,8% 7,9% 1,3% 0,4%
NFC Bắc W L T W L T Playoffs Giành chiến thắng Hạt giống hàng đầu Giành chiến thắng SB
Vịnh xanh 1 1 0 10.1 6.9 0,0 72,0% 47,4% 9,4% 5,6%
Minnesota 1 1 0 9,5 7.5 0,0 60,9% 36,4% 4.2% 2,5%
Detroit 1 1 0 7.0 10.0 0,0 22,4% 9,2% 0,6% 0,3%
Chicago 1 1 0 6.8 10.2 0,0 20,5% 6,9% 0,5% 0,2%
NFC South W L T W L T Playoffs Giành chiến thắng Hạt giống hàng đầu Giành chiến thắng SB
Vịnh Tampa 2 0 0 12,5 4.5 0,0 95,0% 87,6% 40,1% 14,0%
New Orleans 1 1 0 8.0 9.0 0,0 35,2% 8.2% 1,7% 0,8%
Carolina 0 2 0 6.0 11.0 0,0 12,2% 3,3% 0,3% 0,2%
Atlanta 0 2 0 4.7 12.3 0,0 4.0% 0,9% 0,0% 0,0%
NFC Tây W L T W L T Playoffs Giành chiến thắng Hạt giống hàng đầu Giành chiến thắng SB
San Francisco 1 1 0 9.3 7.7 0,0 56,5% 36,9% 5,1% 2,9%
La Rams 1 1 0 9.1 7.9 0,0 56,5% 35,5% 4,5% 3,2%
Arizona 1 1 0 8.3 8.7 0,0 40,8% 21,9% 2,8% 1,3%
Seattle 1 1 0 6.4 10.6 0,0 14,3% 5,7% 0,4% 0,1%