lich bong da world cup 2022 La Rams tại Arizona: Số liệu thống kê hiệu quả

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 4:25 chiều - Glendale, AZ
Tỷ lệ cược: Los Angeles 3,5, Tổng số điểm: 48,5

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Lar Adv ARI
Điểm/Trò chơi 20,5 25.0
Điểm/chơi 0,318 0,355
Biên độ điểm AVG -8,5 -8,5
Sân/trò chơi 290.0 347,5
Sân/chơi 4.5 4.9
TOP % (EXCL OT) 49,31% 47,64%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Lar Adv ARI
Điểm opp/trò chơi 29.0 33,5
Điểm opp/play 0,509 0,528
Opp yard/game 337.0 406.0
Opp yard/play 5.9 6.4
Takeaways/trò chơi 3.5 1.0
Đến lề/trò chơi +0,5 +0,5
Hình phạt yds/trò chơi 45,5 84,5

La Rams vs Hiệu quả tấn công Arizona

Stat Lar Adv ARI
AVG Time of Poss 29:35 28:35
Chơi/trò chơi 64,5 70,5
Sân/chơi 4.5 4.9
Sân/vội vàng 2.7 4.9
Sân/vượt qua 6.0 5.2
Sân/hoàn thành 8.3 8.2
Rush Play % 34,11% 35,46%
QB bị sa thải % 9,41% 4,40%
Vượt qua % Chơi 65,89% 64,54%
Hoàn thành % 72,73% 63,22%
Int ném % 6,49% 1,15%
% Phản hồi % 77,78% 71,43%
Chuyển đổi FG % 100,00% -
Điểm/FGA 3.0 -
FG bị chặn % 0,00% -
Punts/chơi 0,04 0,06
Punts/điểm 0,7 1.1
Punt bị chặn % 20,00% 0,00%
Net YDS/Punt 32.0 40.9
Lần thứ nhất/chơi 0,333 0,326
Chuyển đổi 3D % 52,17% 24,00%
Chuyển đổi 4D % 50,00% 66,67%
RZ Ghi điểm % (TD) 71,43% 85,71%
Lộn xộn rec % 66,67% 50,00%
Ga fumble rec % 50,00% 100,00%
Ta dò dẫm % 75,00% 28,57%
Hình phạt yds/bút 13.0 9.9
Hình phạt/chơi 0,03 0,06
XP chuyển đổi % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt % - 75,00%

La Rams vs Hiệu quả phòng thủ Arizona

Stat Lar Adv ARI
Opp avg thời gian của poss 30:25 31:25
Opp chơi/trò chơi 57.0 63,5
Opp yard/play 5.9 6.4
Opp yard/Rush 4.1 4.3
Opp yard/pass 8.1 7.7
Opp yard/hoàn thành 10.8 11.0
OPP Rush Play % 45,61% 37,80%
Bao % 8,06% 1,27%
Opp pass play % 54,39% 62,20%
Hoàn thành OPP % 75,44% 70,51%
Opp int ném % 7,02% 0,00%
Pp phản hồi % 45,45% 71,43%
Opp fg conv % 66,67% 100,00%
Điểm OPP/FGA 2.0 3.0
Khối fg % 0,00% 0,00%
Opp punts/play 0,01 0,04
OPP PUNTS/SCORE 0,1 0,4
Khối punt % 0,00% 0,00%
Opp net yds/punt 45.0 45.8
OPP 1st Downs/Play 0,351 0,417
Opp 3d conv % 60,00% 57,89%
Opp 4d conv % 50,00% 100,00%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 66,67% 80,00%
Opp fumble rec % 33,33% 50,00%
Opp ga fumble rec % 25,00% 71,43%
Opp ta fumble rec % 50,00% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 6.4 7.2
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,05
Chuyển đổi OPP XP % 100,00% 87,50%
Chuyển đổi 2pt của OPP 100,00% -