lich thi dau bong da dem nay FLA Đại Tây Dương tại Purdue: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:30 tối - Tây Lafayette, trong
Tỷ lệ cược: Purdue bởi 20, Tổng số điểm: 61,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat FAU Adv Pur
Điểm/Trò chơi 31.7 30.0
Điểm/chơi 0,459 0,373
Biên độ điểm AVG +0.3 -3,5
Sân/trò chơi 418.7 455,5
Sân/chơi 6.1 5.7
TOP % (EXCL OT) 45,65% 51,36%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat FAU Adv Pur
Điểm opp/trò chơi 31.3 33,5
Điểm opp/play 0,420 0,475
Opp yard/game 469.3 356.0
Opp yard/play 6.3 5.0
Takeaways/trò chơi 1.0 0,5
Đến lề/trò chơi 0,0 -0,5
Hình phạt yds/trò chơi 75.3 115.0

FLA Đại Tây Dương vs Purdue hiệu quả tấn công

Stat FAU Adv Pur
AVG Time of Poss 27:23 30:47
Chơi/trò chơi 69.0 80,5
Sân/chơi 6.1 5.7
Sân/vội vàng 4.8 2.9
Sân/vượt qua 7.7 6.9
Sân/hoàn thành 13.6 11,5
Rush Play % 52,17% 27,95%
QB bị sa thải % 3,03% 2,59%
Vượt qua % Chơi 47,83% 72,05%
Hoàn thành % 56,25% 60,18%
Int ném % 0,00% 0,88%
Chuyển đổi FG % 80,00% 66,67%
Điểm/FGA 2.4 2.0
Punts/chơi 0,07 0,06
Punts/điểm 0,9 1.0
Lần đầu tiên/chơi 0,333 0,317
Chuyển đổi 3D % 47,62% 46,88%
Chuyển đổi 4D % 66,67% 75,00%
RZ Ghi điểm % 84,62% 75,00%
Lộn xộn rec % 50,00% 0,00%
Ga fumble rec % 40,00% 0,00%
Ta dò dẫm % 100,00% 0,00%
Hình phạt yds/bút 10.8 10,5
Hình phạt/chơi 0,05 0,07

FLA Đại Tây Dương vs Purdue hiệu quả phòng thủ

Stat FAU Adv Pur
Opp avg thời gian của poss 32:36 29:09
Opp chơi/trò chơi 74,7 70,5
Opp yard/play 6.3 5.0
Opp yard/Rush 4.3 3.3
Opp yard/pass 9.2 6.9
Opp yard/hoàn thành 13.3 14.0
OPP Rush Play % 52,23% 47,52%
Bao % 8,41% 4,05%
Opp pass play % 47,77% 52,48%
Hoàn thành OPP % 69,39% 49,30%
Opp int ném % 2,04% 1,41%
Opp fg conv % 100,00% 50,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 1.5
Opp punts/play 0,05 0,10
OPP PUNTS/SCORE 0,8 1.4
OPP Downs/Play đầu tiên 0,308 0,333
Opp 3d conv % 46,34% 29,63%
Opp 4d conv % 50,00% 100,00%
Opp rz ghi điểm % 87,50% 100,00%
Opp fumble rec % 50,00% 100,00%
Opp ga fumble rec % 0,00% 100,00%
Opp ta fumble rec % 60,00% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 8,5 9.3
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,05