lich thi dau bong da hom nay Seattle tại Oakland: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2022 9:40 tối - Oakland, ca.
Tỷ lệ cược: Seattle 1,5, Tổng số điểm: 7

Chỉ số đánh bóng chính

Stat BIỂN Adv Sồi
Đánh avg 0,228 0,216
Trên cơ sở + slugging % 0,700 0,627
Babip 0,268 0,265
Thành công rực rỡ % 3,3% 2,4%
Làm văng ra % 22,7% 23,9%
Cơ sở bổ sung đạt % 7,4% 6,9%
Chạy/trò chơi 4.18 3,49
Chạy chênh lệch +68.0 -188.0

Số liệu thống kê chính

Stat BIỂN Adv Sồi
Kiếm được trung bình chạy 3,47 4,53
ROI DA 1.186 1.333
Tấn công/9 8,72 7.52
Lượt truy cập/9 7,92 8,75
Chạy về nhà/9 1.15 1.25
OPP đánh avg 0,235 0,253
Lỗi/trò chơi 0,41 0,57
Chơi đôi/trò chơi 0,71 0,82

Seattle vs Hiệu quả tấn công của Oakland

Stat BIỂN Adv Sồi
Tổng số cơ sở/trò chơi 12,90 11,35
Slugging % 0,389 0,346
Trên cơ sở % 0,312 0,281
Tại dơi/nhà chạy 27.11 38,53
Cơ sở bị đánh cắp % 75,5% 77,4%
Đi bộ % 9,6% 7,3%
Lượt truy cập cho các cơ sở bổ sung % 36,6% 35,0%

Seattle vs Hiệu quả phòng thủ của Oakland

Stat BIỂN Adv Sồi
Tổng số cơ sở/trò chơi OPP 12,99 14,50
Opp slugging % 0,388 0,428
Opp trên cơ sở % 0,298 0,322
Opp tại dơi/chạy về nhà 29,46 27,71
OPP bị đánh cắp cơ sở % 73,2% 72,4%
OPP đi bộ % 7,4% 8.4%
OPP HITS cho các cơ sở bổ sung % 35,0% 38,8%