lich thi dau play off wc Hawaii tại N Mex State: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 8:00 tối - Las Cruces, NM
Tỷ lệ cược: Tiểu bang New Mexico bằng 5, Tổng số điểm: 54

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Haw Adv NMSU
Điểm/Trò chơi 12.3 8.0
Điểm/chơi 0,158 0,141
Biên độ điểm AVG -43.7 -28.8
Sân/trò chơi 324.0 237.3
Sân/chơi 4.2 4.2
TOP % (EXCL OT) 53,26% 43,41%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Haw Adv NMSU
Điểm opp/trò chơi 56.0 36,8
Điểm opp/play 0,898 0,536
Opp yard/game 536.3 411.0
Opp yard/play 8.6 6.0
Takeaways/trò chơi 1.0 0,8
Đến lề/trò chơi -1.7 -2.3
Hình phạt yds/trò chơi 63.7 60,8

Hawaii vs N Mex hiệu quả tấn công trạng thái

Stat Haw Adv NMSU
AVG Time of Poss 31:57 26:02
Chơi/trò chơi 78.0 56.8
Sân/chơi 4.2 4.2
Sân/vội vàng 3.7 3.6
Sân/vượt qua 4.6 5.0
Sân/hoàn thành 9.4 12.7
Rush Play % 39,32% 53,74%
QB bị sa thải % 4,23% 3,81%
Vượt qua % Chơi 60,68% 46,26%
Hoàn thành % 49,26% 39,60%
Int ném % 3,68% 8,91%
Chuyển đổi FG % 100,00% 25,00%
Điểm/FGA 3.0 0,8
Punts/chơi 0,09 0,10
Punts/điểm 2.9 4.6
Lần đầu tiên/chơi 0,226 0,233
Chuyển đổi 3D % 31,37% 30,00%
Chuyển đổi 4D % 11.11% 66,67%
RZ Ghi điểm % 62,50% 50,00%
Lộn xộn rec % 37,50% 33,33%
Ga fumble rec % 40,00% 25,00%
Ta dò dẫm % 33,33% 40,00%
Hình phạt yds/bút 9.1 9.0
Hình phạt/chơi 0,05 0,05

Hawaii vs N Mex Hiệu quả phòng thủ của Nhà nước

Stat Haw Adv NMSU
Opp avg thời gian của poss 28:02 33:57
Opp chơi/trò chơi 62.3 68,5
Opp yard/play 8.6 6.0
Opp yard/Rush 7.9 5.0
Opp yard/pass 9.7 8.2
Opp yard/hoàn thành 14.3 13.0
OPP Rush Play % 55,62% 64,60%
Bao % 2,41% 4,12%
Opp pass play % 44,39% 35,40%
Hoàn thành OPP % 67,90% 63,44%
Opp int ném % 2,47% 1,08%
Opp fg conv % 0,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 0,0 3.0
Opp punts/play 0,04 0,05
OPP PUNTS/SCORE 0,3 0,6
OPP Downs/Play đầu tiên 0,401 0,332
Opp 3d conv % 33,33% 48,98%
Opp 4d conv % 28,57% 100,00%
Opp rz ghi điểm % 94,12% 88,24%
Opp fumble rec % 62,50% 66,67%
Opp ga fumble rec % 66,67% 60,00%
Opp ta fumble rec % 60,00% 75,00%
Opp hình phạt yds/bút 11.1 11.4
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,04