lich thi dau vong loai thu 3 Iowa tại Rutgers: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:00 tối - Piscataway, NJ
Tỷ lệ cược: Iowa bằng 7,5, Tổng số điểm: 34,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Iowa Adv RUTG
Điểm/Trò chơi 17.0 19.0
Điểm/chơi 0,296 0,302
Biên độ điểm AVG +12.0 +1,5
Sân/trò chơi 244,5 264.0
Sân/chơi 4.3 4.2
TOP % (EXCL OT) 43,08% 53,54%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Iowa Adv RUTG
Điểm opp/trò chơi 5.0 17,5
Điểm opp/play 0,068 0,259
Opp yard/game 232.0 288.0
Opp yard/play 3.1 4.3
Takeaways/trò chơi 2.0 2.0
Đến lề/trò chơi +1.0 +1,5
Hình phạt yds/trò chơi 25.0 78.0

Iowa vs Rutgers hiệu quả tấn công

Stat Iowa Adv RUTG
AVG Time of Poss 25:51 32:10
Chơi/trò chơi 57,5 63.0
Sân/chơi 4.3 4.2
Sân/vội vàng 3.8 4.4
Sân/vượt qua 5.1 4.3
Sân/hoàn thành 10.3 7.3
Rush Play % 51,30% 65,08%
QB bị sa thải % 7,14% 11,36%
Vượt qua % Chơi 48,70% 34,92%
Hoàn thành % 50,00% 58,97%
Int ném % 0,00% 2,56%
Chuyển đổi FG % 66,67% 80,00%
Điểm/FGA 2.0 2.4
Punts/chơi 0,11 0,10
Punts/điểm 2.2 1.5
Lần đầu tiên/chơi 0,226 0,230
Chuyển đổi 3D % 37,04% 29,63%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 100,00%
RZ Ghi điểm % 66,67% 57,14%
Lộn xộn rec % 33,33% 50,00%
Ga fumble rec % 0,00% 100,00%
Ta dò dẫm % 100,00% 20,00%
Hình phạt yds/bút 5.6 8.2
Hình phạt/chơi 0,03 0,07

Iowa vs Rutgers hiệu quả phòng thủ

Stat Iowa Adv RUTG
Opp avg thời gian của poss 34:09 27:54
Opp chơi/trò chơi 74.0 67,5
Opp yard/play 3.1 4.3
Opp yard/Rush 2.6 1.3
Opp yard/pass 4.0 6.8
Opp yard/hoàn thành 6.8 11.9
OPP Rush Play % 52,03% 42,96%
Bao % 7,04% 5,19%
Opp pass play % 47,97% 57,04%
Hoàn thành OPP % 59,09% 57,53%
Opp int ném % 4,55% 4.11%
Opp fg conv % 50,00% 0,00%
Điểm OPP/FGA 1.5 0,0
Opp punts/play 0,09 0,07
OPP PUNTS/SCORE 7.0 2.0
OPP Downs/Play đầu tiên 0,209 0,244
Opp 3d conv % 41,03% 32,26%
Opp 4d conv % 50,00% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 50,00% 100,00%
Opp fumble rec % 66,67% 50,00%
Opp ga fumble rec % 0,00% 80,00%
Opp ta fumble rec % 100,00% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 10.0 8.6
Opp hình phạt/chơi 0,03 0,04