Nhiều đội hơn ...
Vị trí số 1, AFC East (2-0)

Ghi lại

2-0

Thứ hạng dự đoán

#7

Vệt

W2

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 New England W 20-7 Nhà 1-0 1-0
09/18 Baltimore W 42-38 Xa 2-0 1-0
09/25 Trâu 13:00 Nhà
29/09 Cincinnati 8:15 tối Xa
10/09 Máy bay phản lực NY 13:00 Xa
10/16 Minnesota 13:00 Nhà
18/10 Pittsburgh 8:20 tối Nhà
10/30 Detroit 13:00 Xa
11/06 Chicago 13:00 Xa
11/13 Cleveland 13:00 Nhà
27/11 Houston 13:00 Nhà
12/04 San Francisco 4:05 chiều Xa
12/11 LA Bộ sạc 4:05 chiều Xa
12/18 Trâu 12:00 tối Xa
12/25 Vịnh xanh 13:00 Nhà
01/01 New England 13:00 Xa
01/08 Máy bay phản lực NY 12:00 tối Nhà