lich thi dau world cup 2022 Trâu tại Miami: Tổng quan

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 1:00 chiều - Vườn Miami, FL
Tỷ lệ cược: Buffalo bằng 5,5, Tổng số điểm: 53

Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Trâu Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
Trâu Đăng ký để xem Đặt mua 29.2
Miami Đăng ký để xem Đặt mua 23.8

So sánh thống kê tấn công

Stat BUF Mia
Sân/chơi 6.7 6.7
Điểm/chơi 0,585 0,484
Rush Play % 39,84% 32,03%
Vượt qua % Chơi 60,16% 67,97%
Hoàn thành % 73,24% 71,08%
3d conv % 60,87% 52,00%
RZ Ghi điểm % 71,43% 66,67%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat BUF Mia
Opp yard/play 3.6 6.9
Điểm opp/play 0,143 0,417
Hoàn thành OPP % 63,08% 71,19%
Opp 3d conv % 40,00% 36,84%
Opp rz ghi điểm % 66,67% 75,00%