lich viet nam bong da Boston col tại Florida st: Tổng quan

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 8:00 tối - Tallahassee, fl
Tỷ lệ cược: Bang Florida vào 17,5, Tổng số điểm: 48,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Florida st Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
Boston col Đăng ký để xem Đặt mua 15,5
Florida st Đăng ký để xem Đặt mua 33.0

So sánh thống kê tấn công

Stat Bc FSU
Sân/chơi 3.4 6.1
Điểm/chơi 0,225 0,424
Rush Play % 39,13% 52,52%
Vượt qua % Chơi 60,87% 47,48%
Hoàn thành % 56,00% 65,00%
3d conv % 29,03% 54,84%
RZ Ghi điểm % 100,00% 54,55%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Bc FSU
Opp yard/play 4.4 5.6
Điểm opp/play 0,353 0,360
Hoàn thành OPP % 61,70% 67,14%
Opp 3d conv % 30,00% 40,00%
Opp rz ghi điểm % 85,71% 80,00%