link bóng đá TX Christian tại S Phương pháp: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Dallas, TX
Tỷ lệ cược: Texas Christian by 2, Tổng số điểm: 70,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat TCU Adv SMU
Điểm/Trò chơi 38.0 37,5
Điểm/chơi 0,717 0,455
Biên độ điểm AVG +25.0 +15,5
Sân/trò chơi 413.0 548.0
Sân/chơi 7.8 6.6
TOP % (EXCL OT) 44,50% 46,95%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat TCU Adv SMU
Điểm opp/trò chơi 13.0 22.0
Điểm opp/play 0,181 0,310
Opp yard/game 348.0 439.0
Opp yard/play 4.8 6.2
Takeaways/trò chơi 0,0 2.5
Đến lề/trò chơi 0,0 0,0
Hình phạt yds/trò chơi 60.0 36.0

TX Christian vs S Hiệu quả tấn công theo Phương pháp

Stat TCU Adv SMU
AVG Time of Poss 26:42 27:39
Chơi/trò chơi 53.0 82,5
Sân/chơi 7.8 6.6
Sân/vội vàng 9.2 4.1
Sân/vượt qua 6.0 9.0
Sân/hoàn thành 9.2 14.7
Rush Play % 56,60% 44,85%
QB bị sa thải % 0,00% 3,30%
Vượt qua % Chơi 43,40% 55,15%
Hoàn thành % 65,22% 61,36%
Int ném % 0,00% 2,27%
Chuyển đổi FG % 100,00% 80,00%
Điểm/FGA 3.0 2.4
Punts/chơi 0,06 0,03
Punts/điểm 0,5 0,4
Lần đầu tiên/chơi 0,321 0,321
Chuyển đổi 3D % 45,45% 50,00%
Chuyển đổi 4D % 100,00% 40,00%
RZ Ghi điểm % 100,00% 70,00%
Lộn xộn rec % - 50,00%
Ga fumble rec % - 0,00%
Ta dò dẫm % - 100,00%
Hình phạt yds/bút 8.6 9.0
Hình phạt/chơi 0,06 0,03

TX Christian vs Hiệu quả phòng thủ của Phương pháp

Stat TCU Adv SMU
Opp avg thời gian của poss 33:18 31:15
Opp chơi/trò chơi 72.0 71.0
Opp yard/play 4.8 6.2
Opp yard/Rush 3.9 5.4
Opp yard/pass 5.7 7.6
Opp yard/hoàn thành 9.0 13.2
OPP Rush Play % 40,28% 57,75%
Bao % 4,65% 5,00%
Opp pass play % 59,72% 42,25%
Hoàn thành OPP % 63,41% 57,89%
Opp int ném % 0,00% 3,51%
Opp fg conv % 100,00% 75,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 2.3
Opp punts/play 0,06 0,07
OPP PUNTS/SCORE 1.3 1.3
OPP Downs/Play đầu tiên 0,278 0,275
Opp 3d conv % 40,00% 35,48%
Opp 4d conv % 0,00% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 66,67% 66,67%
Opp fumble rec % - 50,00%
Opp ga fumble rec % - 0,00%
Opp ta fumble rec % - 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 6.0 8.6
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,07