link xem bóng đá trực tiếp hôm nay Detroit tại Baltimore: Tổng quan

Thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2022 7:05 tối - Baltimore, MD
Tỷ lệ cược: Baltimore 1,5, Tổng số điểm: 8,5

Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Baltimore Detroit 40,5%
Baltimore 59,5%
Chạy dòng chọn Lòng tin Giá trị
Sa thải Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng
Detroit Đăng ký để xem
Baltimore Đăng ký để xem

So sánh thống kê tấn công

Stat Det BAL
Giành được % - tất cả 0,385 0,517
Giành được % - Đóng 0,452 0,513
Chạy/trò chơi 3.35 4.12
Tại dơi/trò chơi 33,14 33,50
Lượt truy cập/trò chơi 7.60 7,85
Chạy bộ/trò chơi 0,64 1.04
Nhân đôi/trò chơi 1.47 1.73
Triples/Trò chơi 0,18 0,14
RBI/trò chơi 3.20 3,90
Đi bộ/trò chơi 2.34 2.91
Strikeouts/Game 8,79 8,57
Căn cứ bị đánh cắp/trò chơi 0,27 0,59
Tổng số cơ sở/trò chơi 11,36 12,97
Đánh avg 0,229 0,234
Slugging % 0,343 0,387
Trên cơ sở % 0,285 0,304
Trên cơ sở + slugging % 0,628 0,691
Nhấn vào các vở kịch/trò chơi đôi 0,80 0,71

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Det BAL
Chạy chênh lệch -161.0 -11.0
Lỗi/trò chơi 0,59 0,57
OPP chạy/trò chơi 4.44 4.20
Opp tại dơi/trò chơi 33,28 33,99
Opp hit/game 8.20 8,71
OPP Home Runs/Game 1.02 1.07
OPP đôi/trò chơi 1,52 1.82
OPP Triples/Trò chơi 0,16 0,10
Opp rbis/game 4.25 4.03
OPP đi bộ/trò chơi 3.07 2,68
OPP StrikeOuts/Game 7.33 7.48
OPP Stolen Bases/Game 0,49 0,33
Tổng số cơ sở/trò chơi OPP 13,09 13,95
OPP đánh avg 0,246 0,256
Opp slugging % 0,393 0,410
Opp trên cơ sở % 0,314 0,315
Opp trên cơ sở + slugging % 0,707 0,726
Chơi đôi/trò chơi 0,84 0,91