Nhiều đội hơn ...
Vị trí số 1, AFC West (2-0)

Ghi lại

2-0

Thứ hạng dự đoán

#2

Vệt

W2

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Arizona W 44-21 Xa 1-0 0-0
09/15 LA Bộ sạc W 27-24 Nhà 2-0 1-0
09/25 Indianapolis 13:00 Xa
10/02 Vịnh Tampa 8:20 tối Xa
10/10 Las Vegas 8:15 tối Nhà
10/16 Trâu 4:25 chiều Nhà
18/10 San Francisco 4:25 chiều Xa
11/06 Tennessee 8:20 tối Nhà
11/13 Jacksonville 13:00 Nhà
11/20 LA Bộ sạc 4:25 chiều Xa
27/11 La Rams 4:25 chiều Nhà
12/04 Cincinnati 4:25 chiều Xa
12/11 Denver 8:20 tối Xa
12/18 Houston 13:00 Xa
12/24 Seattle 13:00 Nhà
01/01 Denver 13:00 Nhà
01/08 Las Vegas 12:00 tối Xa