ngày thi đấu của đội tuyển việt nam Arkansas st tại Sự thống trị cũ: Báo cáo chấn thương

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 6:00 tối - Norfolk, Va
Tỷ lệ cược: Sự thống trị cũ 5,5, Tổng số điểm: 56,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

ARKANSAS ST chấn thương

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Arkansas St không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.

Chấn thương Old Dominion

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Old Dominion không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.