nhan dinh bong da net Minnesota tại Michigan st: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 3:30 chiều - Đông Lansing, MI
Tỷ lệ cược: Minnesota 3, Tổng số điểm: 51

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Trin Adv MSU
Điểm/Trò chơi 43,5 38.3
Điểm/chơi 0,565 0,548
Biên độ điểm AVG +40.0 +21.0
Sân/trò chơi 492,5 431.0
Sân/chơi 6.4 6.2
TOP % (EXCL OT) 67,18% 47,07%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Trin Adv MSU
Điểm opp/trò chơi 3.5 17.3
Điểm opp/play 0,073 0,233
Opp yard/game 158,5 354.0
Opp yard/play 3.3 4.8
Takeaways/trò chơi 1.0 2.0
Đến lề/trò chơi +0,5 +0.3
Hình phạt yds/trò chơi 30.0 37.0

Minnesota vs Hiệu quả tấn công của Michigan St

Stat Trin Adv MSU
AVG Time of Poss 40:18 28:14
Chơi/trò chơi 77.0 70.0
Sân/chơi 6.4 6.2
Sân/vội vàng 5,8 4.6
Sân/vượt qua 8.2 8.1
Sân/hoàn thành 12.6 12.6
Rush Play % 70,78% 51,43%
QB bị sa thải % 4,44% 3,92%
Vượt qua % Chơi 29,22% 48,57%
Hoàn thành % 65,12% 64,29%
Int ném % 2,33% 4,08%
Chuyển đổi FG % 100,00% 50,00%
Điểm/FGA 3.0 1.5
Punts/chơi 0,01 0,05
Punts/điểm 0,2 0,6
Lần đầu tiên/chơi 0,390 0,348
Chuyển đổi 3D % 82,76% 46,15%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 66,67%
RZ Ghi điểm % 91,67% 91,67%
Lộn xộn rec % 50,00% 69,23%
Ga fumble rec % - 75,00%
Ta dò dẫm % 50,00% 66,67%
Hình phạt yds/bút 8.6 8,5
Hình phạt/chơi 0,03 0,03

Minnesota vs Hiệu quả phòng thủ của Michigan ST

Stat Trin Adv MSU
Opp avg thời gian của poss 19:41 31:45
Opp chơi/trò chơi 48.0 74.3
Opp yard/play 3.3 4.8
Opp yard/Rush 3.2 2.7
Opp yard/pass 4.0 7.1
Opp yard/hoàn thành 10.2 12.2
OPP Rush Play % 57,29% 44,84%
Bao % 12,20% 9,76%
Opp pass play % 42,71% 55,16%
Hoàn thành OPP % 38,89% 58,56%
Opp int ném % 2,78% 0,00%
Opp fg conv % - 75,00%
Điểm OPP/FGA - 2.3
Opp punts/play 0,13 0,08
OPP PUNTS/SCORE 12.0 2.0
OPP Downs/Play đầu tiên 0,208 0,256
Opp 3d conv % 14,29% 33,33%
Opp 4d conv % 80,00% 57,14%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 72,73%
Opp fumble rec % 50,00% 30,77%
Opp ga fumble rec % 50,00% 33,33%
Opp ta fumble rec % - 25,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.8 9.2
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,06