lich da bong New Orleans tại Carolina: Tổng quan

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 1:00 chiều - Charlotte, NC
Tỷ lệ cược: New Orleans bằng 3, Tổng số điểm: 40,5

Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
New Orleans Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
New Orleans Đăng ký để xem Đặt mua 21.8
Carolina Đăng ký để xem Đặt mua 18.8

So sánh thống kê tấn công

Stat KHÔNG XE HƠI
Sân/chơi 5.6 5.2
Điểm/chơi 0,301 0,385
Rush Play % 31,71% 40,38%
Vượt qua % Chơi 68,29% 59,62%
Hoàn thành % 64,86% 53,57%
3d conv % 30,77% 26,09%
RZ Ghi điểm % 80,00% 42,86%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat KHÔNG XE HƠI
Opp yard/play 5.0 4.3
Điểm opp/play 0,338 0,313
Hoàn thành OPP % 56,72% 58,82%
Opp 3d conv % 33,33% 38,89%
Opp rz ghi điểm % 40,00% 28,57%