Nhiều đội hơn ...
Vị trí số 1, AFC North (1-1)

Ghi lại

1-1

Thứ hạng dự đoán

#18

Vệt

L1

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Cincinnati W 23-20 Xa 1-0 1-0
09/18 New England L 14-17 Nhà 1-1 1-0
09/22 Cleveland 8:15 tối Xa
10/02 Máy bay phản lực NY 13:00 Nhà
10/09 Trâu 13:00 Xa
10/16 Vịnh Tampa 13:00 Nhà
18/10 Miami 8:20 tối Xa
10/30 Philadelphia 13:00 Xa
11/13 New Orleans 13:00 Nhà
11/20 Cincinnati 8:20 tối Nhà
11/11 Indianapolis 8:15 tối Xa
12/04 Atlanta 13:00 Xa
12/11 Baltimore 13:00 Nhà
12/18 Carolina 13:00 Xa
12/24 Las Vegas 8:15 tối Nhà
01/01 Baltimore 13:00 Xa
01/08 Cleveland 12:00 tối Nhà