soi keo ty le Akron tại Tự do: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 6:00 tối - Lynchburg, VA
Tỷ lệ cược: Tự do bằng 29,5, Tổng số điểm: 57,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Akr Adv Lib
Điểm/Trò chơi 3.0 28.7
Điểm/chơi 0,043 0,368
Biên độ điểm AVG -54,5 +2.7
Sân/trò chơi 250,5 424.7
Sân/chơi 3.6 5.4
TOP % (EXCL OT) 52,83% 51,71%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Akr Adv Lib
Điểm opp/trò chơi 57,5 26.0
Điểm opp/play 0,762 0,382
Opp yard/game 587.0 364.0
Opp yard/play 7.8 5.4
Takeaways/trò chơi 1.0 3.7
Đến lề/trò chơi -1.5 +1.0
Hình phạt yds/trò chơi 88.0 77.3

Akron vs Tự do tấn công hiệu quả

Stat Akr Adv Lib
AVG Time of Poss 31:42 31:01
Chơi/trò chơi 70.0 78.0
Sân/chơi 3.6 5.4
Sân/vội vàng 1.1 4.8
Sân/vượt qua 5.6 6.8
Sân/hoàn thành 8,5 13.2
Rush Play % 36,43% 54,70%
QB bị sa thải % 10,11% 8,49%
Vượt qua % Chơi 63,57% 45,30%
Hoàn thành % 65,00% 51,55%
Int ném % 0,00% 6,19%
Chuyển đổi FG % 50,00% 50,00%
Điểm/FGA 1.5 1.5
Punts/chơi 0,12 0,06
Punts/điểm 8,5 1.0
Lần đầu tiên/chơi 0,264 0,269
Chuyển đổi 3D % 14,81% 30,61%
Chuyển đổi 4D % - 62,50%
RZ Ghi điểm % 66,67% 81,82%
Lộn xộn rec % 22,22% 80,00%
Ga fumble rec % 28,57% 50,00%
Ta dò dẫm % 0,00% 100,00%
Hình phạt yds/bút 9.3 9.3
Hình phạt/chơi 0,07 0,06

Akron vs Hiệu quả phòng thủ tự do

Stat Akr Adv Lib
Opp avg thời gian của poss 28:18 28:58
Opp chơi/trò chơi 75,5 68.0
Opp yard/play 7.8 5.4
Opp yard/Rush 5.4 4.2
Opp yard/pass 11.8 7.9
Opp yard/hoàn thành 16.4 13.8
OPP Rush Play % 60,93% 60,29%
Bao % 3,39% 9,88%
Opp pass play % 39,07% 39,71%
Hoàn thành OPP % 71,93% 57,53%
Opp int ném % 3,51% 6,85%
Opp fg conv % 50,00% 83,33%
Điểm OPP/FGA 1.5 2.5
Opp punts/play 0,03 0,06
OPP PUNTS/SCORE 0,3 0,9
OPP Downs/Play đầu tiên 0,397 0,245
Opp 3d conv % 53,85% 32,50%
Opp 4d conv % 83,33% 33,33%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 50,00%
Opp fumble rec % 77,78% 20,00%
Opp ga fumble rec % 100,00% 0,00%
Opp ta fumble rec % 71,43% 50,00%
Opp hình phạt yds/bút 9.3 8.1
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,05