Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 2, Thái Bình Dương (69-35)

Ghi lại

69-35

Thứ hạng dự đoán

#3

Vệt

W3

Kết quả và lịch trình

Ngày Quang học Kết quả Địa điểm W/l Div
10/19 Lakers Trong 121-114 Xa 1-0 1-0
10/21 Các Clippers Trong 115-113 Nhà 2-0 2-0
10/24 Bí tích Trong 119-107 Xa 3-0 3-0
31/10 Thành phố Okla Trong 106-98 Xa 4-0 3-0
10/28 Memphis L 101-104 Nhà 4-1 3-0
10/30 Thành phố Okla Trong 103-82 Nhà 5-1 3-0
11/03 Charlotte Trong 114-92 Nhà 6-1 3-0
11/05 New Orleans Trong 126-85 Nhà 7-1 3-0
11/07 Houston Trong 120-107 Nhà 8-1 3-0
11/08 Atlanta Trong 127-113 Nhà 9-1 3-0
11/10 Minnesota Trong 123-110 Nhà 10-1 3-0
11/12 Chicago Trong 119-93 Nhà 11-1 3-0
11/14 Charlotte L 102-106 Xa 11-2 3-0
11/16 Brooklyn Trong 117-99 Xa 12-2 3-0
11/18 Cleveland Trong 104-89 Xa 13-2 3-0
11/19 Detroit Trong 105-102 Xa 14-2 3-0
11/21 Toronto Trong 119-104 Nhà 15-2 3-0
11/24 Philadelphia Trong 116-96 Nhà 16-2 3-0
26/11 Portland Trong 118-103 Nhà 17-2 3-0
11/11 Các Clippers Trong 105-90 Xa 18-2 4-0
11/30 Phượng Hoàng L 96-104 Xa 18-3 4-1
12/03 Phượng Hoàng Trong 118-96 Nhà 19-3 5-1
12/04 San Antonio L 107-112 Nhà 19-4 5-1
12/06 Orlando Trong 126-95 Nhà 20-4 5-1
12/08 Portland W 104-94 Nhà 21-4 5-1
12/11 Philadelphia L 93-102 Xa 21-5 5-1
12/13 Indiana Trong 102-100 Xa 22-5 5-1
12/14 Newyork Trong 105-96 Xa 23-5 5-1
12/17 Boston W 111-107 Xa 24-5 5-1
12/18 Toronto L 100-119 Xa 24-6 5-1
12/20 Bí tích Trong 113-98 Nhà 25-6 6-1
12/23 Memphis Trong 113-104 Nhà 26-6 6-1
12/25 Phượng Hoàng Trong 116-107 Xa 27-6 7-1
12/28 Denver L 86-89 Nhà 27-7 7-1
01/01 Utah Trong 123-116 Xa 28-7 7-1
01/03 Miami Trong 115-108 Nhà 29-7 7-1
01/05 Dallas L 82-99 Xa 29-8 7-1
01/06 New Orleans L 96-101 Xa 29-9 7-1
01/09 Cleveland Trong 96-82 Nhà 30-9 7-1
01/11 Memphis L 108-116 Xa 30-10 7-1
01/13 Milwaukee L 99-118 Xa 30-11 7-1
01/14 Chicago W 138-96 Xa 31-11 7-1
01/16 Minnesota L 99-119 Xa 31-12 7-1
01/18 Detroit W 102-86 Nhà 32-12 7-1
01/20 Indiana L 117-121 Nhà 32-13 7-1
01/21 Houston W 105-103 Nhà 33-13 7-1
01/23 Utah W 94-92 Nhà 34-13 7-1
01/25 Dallas W 130-92 Nhà 35-13 7-1
01/27 Minnesota W 124-115 Nhà 36-13 7-1
01/29 Brooklyn W 110-106 Nhà 37-13 7-1
01/31 Houston W 122-108 Xa 38-13 7-1
01/02 San Antonio W 124-120 Xa 39-13 7-1
03/02 Bí tích W 126-114 Nhà 40-13 8-1
07/02 Thành phố Okla W 110-98 Xa 41-13 8-1
09/02 Utah L 85-111 Xa 41-14 8-1
02/10 Newyork L 114-116 Nhà 41-15 8-1
02/12 Lakers W 117-115 Nhà 42-15 9-1
02/14 Các Clippers L 104-119 Xa 42-16 9-2
02/16 Denver L 116-117 Nhà 42-17 9-2
02/24 Portland W 132-95 Xa 43-17 9-2
02/27 Dallas L 101-107 Nhà 43-18 9-2
01/03 Minnesota L 114-129 Xa 43-19 9-2
03/03 Dallas L 113-122 Xa 43-20 9-2
03/03 Lakers L 116-124 Xa 43-21 9-3
07/03 Denver L 124-131 Xa 43-22 9-3
08 Các Clippers W 112-97 Nhà 44-22 10-3
03/10 Denver W 113-102 Xa 45-22 10-3
03/12 Milwaukee W 122-109 Nhà 46-22 10-3
03/14 Washington W 126-112 Nhà 47-22 10-3
03/16 Boston L 88-110 Nhà 47-23 10-3
03/20 San Antonio L 108-110 Nhà 47-24 10-3
03/22 Orlando L 90-94 Xa 47-25 10-3
03/23 Miami W 118-104 Xa 48-25 10-3
03/25 Atlanta L 110-121 Xa 48-26 10-3
03/27 Washington L 115-123 Xa 48-27 10-3
03/28 Memphis L 95-123 Xa 48-28 10-3
03/30 Phượng Hoàng L 103-107 Nhà 48-29 10-4
04/02 Utah W 111-107 Nhà 49-29 10-4
04/03 Bí tích W 109-90 Xa 50-29 11-4
04/07 Lakers W 128-112 Nhà 51-29 12-4
04/09 San Antonio W 100-94 Xa 52-29 12-4
04/10 New Orleans W 128-107 Xa 53-29 12-4
04/16 Denver W 123-107 Nhà 54-29 12-4
04/18 Denver W 126-106 Nhà 55-29 12-4
04/21 Denver W 118-113 Xa 56-29 12-4
04/24 Denver L 121-126 Xa 56-30 12-4
04/27 Denver W 102-98 Nhà 57-30 12-4
05/01 Memphis W 117-116 Xa 58-30 12-4
05/03 Memphis L 101-106 Xa 58-31 12-4
05/07 Memphis W 142-112 Nhà 59-31 12-4
05/09 Memphis W 101-98 Nhà 60-31 12-4
05/11 Memphis L 95-134 Xa 60-32 12-4
05/13 Memphis W 110-96 Nhà 61-32 12-4
05/18 Dallas W 112-87 Nhà 62-32 12-4
05/20 Dallas W 126-117 Nhà 63-32 12-4
05/22 Dallas W 109-100 Xa 64-32 12-4
05/24 Dallas L 109-119 Xa 64-33 12-4
05/26 Dallas W 120-110 Nhà 65-33 12-4
06/02 Boston L 108-120 Nhà 65-34 12-4
06/05 Boston W 107-88 Nhà 66-34 12-4
06/08 Boston L 100-116 Xa 66-35 12-4
06/10 Boston W 107-97 Xa 67-35 12-4
06/13 Boston W 104-94 Nhà 68-35 12-4
06/16 Boston W 103-90 Xa 69-35 12-4