tỉ số world cup 2022 Florida Intl tại W Kentucky: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 3:30 chiều - Bowling Green, Ky
Tỷ lệ cược: Tây Kentucky trước 31, Tổng số điểm: 65,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Fiu Adv WKU
Điểm/Trò chơi 12.0 39,5
Điểm/chơi 0,148 0,552
Biên độ điểm AVG -29.0 +14,5
Sân/trò chơi 313.0 478,5
Sân/chơi 3.9 6.7
TOP % (EXCL OT) 46,61% 48,42%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Fiu Adv WKU
Điểm opp/trò chơi 41.0 25.0
Điểm opp/play 0,547 0,289
Opp yard/game 252.0 422,5
Opp yard/play 3.4 4.9
Takeaways/trò chơi 2.0 3.5
Đến lề/trò chơi 0,0 +1,5
Hình phạt yds/trò chơi 60.0 77,5

Florida Intl vs W Kentucky Hiệu quả tấn công

Stat Fiu Adv WKU
AVG Time of Poss 27:58 29:03
Chơi/trò chơi 81.0 71,5
Sân/chơi 3.9 6.7
Sân/vội vàng 2.8 5.5
Sân/vượt qua 4.5 7.9
Sân/hoàn thành 7.2 10.9
Rush Play % 27,16% 45,45%
QB bị sa thải % 5,08% 2,56%
Vượt qua % Chơi 72,84% 54,55%
Hoàn thành % 62,50% 72,37%
Int ném % 3,57% 2,63%
Chuyển đổi FG % 100,00% 50,00%
Điểm/FGA 3.0 1.5
Punts/chơi 0,10 0,04
Punts/điểm 2.7 0,5
Lần đầu tiên/chơi 0,222 0,343
Chuyển đổi 3D % 27,78% 28,57%
Chuyển đổi 4D % 33,33% 33,33%
RZ Ghi điểm % 50,00% 81,82%
Lộn xộn rec % 100,00% 60,00%
Ga fumble rec % - 33,33%
Ta dò dẫm % 100,00% 100,00%
Hình phạt yds/bút 8.6 10.3
Hình phạt/chơi 0,04 0,05

Florida Intl vs W Kentucky Hiệu quả phòng thủ

Stat Fiu Adv WKU
Opp avg thời gian của poss 32:02 30:57
Opp chơi/trò chơi 75.0 86,5
Opp yard/play 3.4 4.9
Opp yard/Rush 0,6 3.1
Opp yard/pass 7.5 6.4
Opp yard/hoàn thành 15.1 10.7
OPP Rush Play % 57,33% 39,88%
Bao % 6,25% 4,81%
Opp pass play % 42,67% 60,12%
Hoàn thành OPP % 50,00% 59,60%
Opp int ném % 3,33% 5,05%
Opp fg conv % 100,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 3.0
Opp punts/play 0,07 0,05
OPP PUNTS/SCORE 0,7 0,8
OPP Downs/Play đầu tiên 0,280 0,277
Opp 3d conv % 50,00% 30,30%
Opp 4d conv % - 28,57%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 81,82%
Opp fumble rec % 0,00% 40,00%
Opp ga fumble rec % 0,00% 0,00%
Opp ta fumble rec % - 66,67%
Opp hình phạt yds/bút 9.3 9.7
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,06