tỷ lệ kèo cái Vanderbilt tại Alabama: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:30 tối - Tuscaloosa, al
Tỷ lệ cược: Alabama 40,5, Tổng số điểm: 58,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Van Adv Ala
Điểm/Trò chơi 42.0 46.0
Điểm/chơi 0,636 0,697
Biên độ điểm AVG +14.3 +37.3
Sân/trò chơi 443.7 480.7
Sân/chơi 6.7 7.3
TOP % (EXCL OT) 50,87% 47,07%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Van Adv Ala
Điểm opp/trò chơi 27.7 8.7
Điểm opp/play 0,393 0,132
Opp yard/game 387.7 225.3
Opp yard/play 5.5 3.4
Takeaways/trò chơi 1.3 0,3
Đến lề/trò chơi 0,0 -0.7
Hình phạt yds/trò chơi 44.3 66.7

Vanderbilt vs Hiệu quả tấn công của Alabama

Stat Van Adv Ala
AVG Time of Poss 30:31 28:14
Chơi/trò chơi 66.0 66.0
Sân/chơi 6.7 7.3
Sân/vội vàng 6.1 7.5
Sân/vượt qua 7.7 7.4
Sân/hoàn thành 12.7 10.9
Rush Play % 58,08% 47,98%
QB bị sa thải % 1,20% 3,88%
Vượt qua % Chơi 41,92% 52,02%
Hoàn thành % 60,98% 67,68%
Int ném % 1,22% 3,03%
Chuyển đổi FG % 100,00% 100,00%
Điểm/FGA 3.0 3.0
Punts/chơi 0,06 0,05
Punts/điểm 0,6 0,4
Lần đầu tiên/chơi 0,303 0,348
Chuyển đổi 3D % 36,84% 38,71%
Chuyển đổi 4D % 50,00% 40,00%
RZ Ghi điểm % 100,00% 93,33%
Lộn xộn rec % 50,00% 42,86%
Ga fumble rec % 40,00% 100,00%
Ta dò dẫm % 60,00% 0,00%
Hình phạt yds/bút 10.2 7.4
Hình phạt/chơi 0,03 0,07

Vanderbilt vs Hiệu quả phòng thủ Alabama

Stat Van Adv Ala
Opp avg thời gian của poss 29:28 31:45
Opp chơi/trò chơi 70.3 65,7
Opp yard/play 5.5 3.4
Opp yard/Rush 4.2 2.1
Opp yard/pass 7.0 5.5
Opp yard/hoàn thành 11.6 10.2
OPP Rush Play % 45,97% 55,84%
Bao % 5,26% 8,05%
Opp pass play % 54,03% 44,16%
Hoàn thành OPP % 60,19% 53,75%
Opp int ném % 0,93% 1,25%
Opp fg conv % 100,00% 80,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 2.4
Opp punts/play 0,07 0,13
OPP PUNTS/SCORE 1.1 4.3
OPP Downs/Play đầu tiên 0,275 0,218
Opp 3d conv % 35,00% 21,74%
Opp 4d conv % 22,22% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 77,78% 71,43%
Opp fumble rec % 50,00% 57,14%
Opp ga fumble rec % 40,00% 100,00%
Opp ta fumble rec % 60,00% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.9 8.7
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,05