Định nghĩa
Đội Hồ sơ thắng thua Thắng lợi % Mov ATS +/-
NC State 3-0-0 100,0% 22.0 -0.8
Tiểu bang Iowa 3-0-0 100,0% 22.7 +6.0
Alabama 3-0-0 100,0% 37.3 -0.2
Oklahoma 3-0-0 100,0% 32.3 +7.3
Arkansas 3-0-0 100,0% 10.7 -3.2
Oklahoma st 3-0-0 100,0% 29.0 0,0
Rửa trạng thái 3-0-0 100,0% 13.7 +4.3
Oregon st 3-0-0 100,0% 20.0 +14,7
Wake Forest 3-0-0 100,0% 18.3 -3.2
Georgia 3-0-0 100,0% 40.0 +8.3
Syracuse 3-0-0 100,0% 20.3 +13,8
Washington 3-0-0 100,0% 27.3 +8.3
Clemson 3-0-0 100,0% 27.3 -7.2
TX Christian 2-0-0 100,0% 33,5 +6.8
Maryland 3-0-0 100,0% 21.0 +2.7
Tennessee 3-0-0 100,0% 37.7 +7,5
Ucla 3-0-0 100,0% 22.3 -7.0
N Carolina 3-0-0 100,0% 13.7 -2.7
Indiana 3-0-0 100,0% 6.3 -4,5
Công tước 3-0-0 100,0% 22.3 +12.0
Bang Pennsylvania 3-0-0 100,0% 23.0 +11.7
Kentucky 3-0-0 100,0% 21.7 +8.7
Michigan 3-0-0 100,0% 49,7 +5.7
Xe ven biển 3-0-0 100,0% 8.7 -6.7
USC 3-0-0 100,0% 31.0 +13.0
James điên 2-0-0 100,0% 46,5 +23,5
Rutgers 3-0-0 100,0% 20.7 +1,5
Mississippi 3-0-0 100,0% 38.7 +13,7
Kansas 3-0-0 100,0% 25.7 +23.0
bang Ohio 3-0-0 100,0% 33.3 +2,5
Florida st 3-0-0 100,0% 15.0 +1,5
Minnesota 3-0-0 100,0% 44.0 +9.0
Tulane 3-0-0 100,0% 30.3 +13,5
Vanderbilt 3-1-0 75,0% 13,5 +10.5
Kazakhstan 3-1-0 75,0% -0.8 +2.6
UNLV 2-1-0 66,7% 18.7 +14.2
California 2-1-0 66,7% 6.7 +2,5
Middle Tenn 2-1-0 66,7% 7.0 +6,5
Tulsa 2-1-0 66,7% 12.3 +3,8
Ứng dụng trạng thái 2-1-0 66,7% 1.7 +2.0
W Kentucky 2-1-0 66,7% 13.3 -0,5
E Carolina 2-1-0 66,7% 18.7 +7.7
LSU 2-1-0 66,7% 20.7 +5,5
Iowa 2-1-0 66,7% 9.3 -3.3
Cincinnati 2-1-0 66,7% 22.3 +7.0
Uab 2-1-0 66,7% 22.0 +2.7
Trung tâm FL 2-1-0 66,7% 22.0 +3.0
Florida 2-1-0 66,7% -1.3 -10.3
Texas A & M 2-1-0 66,7% 12.0 -8.0
Memphis 2-1-0 66,7% 3.3 +2.7
Ga miền Nam 2-1-0 66,7% 13.7 +12.0
Baylor 2-1-0 66,7% 29.3 +6.0
Marshall 2-1-0 66,7% 18.0 +5.7
S Phương pháp 2-1-0 66,7% 20.0 +1.7
Pittsburgh 2-1-0 66,7% 7.0 +3.3
Utah 2-1-0 66,7% 30.3 +6.8
BYU 2-1-0 66,7% 4.7 +1.3
Thành phố Miami, bang Florida) 2-1-0 66,7% 24.0 +0,5
Michigan st 2-1-0 66,7% 21.0 +3.3
Texas 2-1-0 66,7% 20.7 +10.8
Cơm 2-1-0 66,7% 0,7 +13.0
VA Tech 2-1-0 66,7% 11.3 -4.2
Hoa hậu tiểu bang 2-1-0 66,7% 11.0 +0.2
Missouri 2-1-0 66,7% 5.7 -9.2
Illinois 2-1-0 66,7% 16.7 +11.0
Auburn 2-1-0 66,7% 1.7 -15.3
Oregon 2-1-0 66,7% 10.3 +5.3
Không quân 2-1-0 66,7% 19.7 +3,5
Virginia 2-1-0 66,7% -0.7 -9.2
S Alabama 2-1-0 66,7% 18.0 +20.7
Kansas st 2-1-0 66,7% 18.3 +2,5
Tự do 2-1-0 66,7% 2.7 +9.3
E Michigan 2-1-0 66,7% -3.7 +3.3
Toledo 2-1-0 66,7% 8.7 -6.2
La Lafayette 2-1-0 66,7% 11.0 -0.8
New Mexico 2-1-0 66,7% 13.7 +18.0
Wisconsin 2-1-0 66,7% 31.3 +0.7
Texas Tech 2-1-0 66,7% 14.3 +3,8
Boise State 2-1-0 66,7% 7.7 -5,5
Arizona 2-1-0 66,7% -0.3 +6,5
San Jose st 1-1-0 50,0% -2.0 -1.3
Stanford 1-1-0 50,0% 9.0 -6.3
FLA Đại Tây Dương 2-2-0 50,0% 8,5 +4.1
Florida Intl 1-1-0 50,0% -14.0 -12,5
Nevada 2-2-0 50,0% -1.5 +2.3
Bắc Texas 2-2-0 50,0% -4.8 -11.6
Tiểu bang Texas 1-2-0 33,3% -10.0 -5.2
U Mass 1-2-0 33,3% -20.0 -1.7
Bang Kent 1-2-0 33,3% -0.7 +5.0
Trung ương Mich 1-2-0 33,3% 4.3 -4,5
Tiểu bang Utah 1-2-0 33,3% -24.0 -20.2
LA Tech 1-2-0 33,3% -7.0 +8.7
Miami (OH) 1-2-0 33,3% -9.3 -6.5
N Illinois 1-2-0 33,3% -2.0 -12.2
Purdue 1-2-0 33,3% 16.3 +5.7
Fresno st 1-2-0 33,3% -1.0 -11.8
W Virginia 1-2-0 33,3% 12.7 -3.2
GA Tech 1-2-0 33,3% -18.3 -12.7
Notre Dame 1-2-0 33,3% -3.0 -8.7
Arizona st 1-2-0 33,3% 3.7 -7.7
Akron 1-2-0 33,3% -34.0 -12.8
San Diego st 1-2-0 33,3% -5.0 -10.3
S Carolina 1-2-0 33,3% -11.3 -4.0
Arkansas st 1-2-0 33,3% 3.3 +14,7
Tây Bắc 1-2-0 33,3% -4.0 -8.0
Bowling GRN 1-2-0 33,3% -9.0 +2.2
La Monroe 1-2-0 33,3% -23.3 +4.0
Houston 1-2-0 33,3% -6.3 -9.2
Boston col 1-2-0 33,3% 1.0 -11.3
S Mississippi 1-2-0 33,3% 9.7 +9.0
Quân đội 1-2-0 33,3% 8.7 +5.2
Louisville 1-2-0 33,3% -7.3 -6.3
S Florida 1-2-0 33,3% -3.3 -5.0
W Michigan 1-2-0 33,3% -12.0 -3.7
Trạng thái bóng 1-2-0 33,3% -8.3 -0.8
Ngôi đền 1-2-0 33,3% -5.3 -0.8
Troy 1-2-0 33,3% -0.3 -1.2
Tx-san Ant 1-2-0 33,3% -6.7 -1.7
Ohio 1-2-0 33,3% -22.0 -4.0
Sự thống trị cũ 1-2-0 33,3% -5.7 +3.3
Nebraska 1-3-0 25,0% -5.0 -18.4
Connecticut 1-3-0 25,0% -19,8 -1.1
Hawaii 1-3-0 25,0% -30.3 -12,5
Tx el paso 1-3-0 25,0% -15.0 -11.8
Charlotte 1-3-0 25,0% -20.3 -7.8
N Mex State 0-4-0 0,0% -28.8 -4.3
Trâu 0-3-0 0,0% -13.0 -3.0
Colorado 0-3-0 0,0% -32.7 -13.0
Nhà nước Georgia 0-3-0 0,0% -9,7 -9,7
Colorado st 0-3-0 0,0% -30.0 -18,5
Hải quân 0-2-0 0,0% -15,5 -19,8