Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 4, Đông Nam (35-47)

Ghi lại

35-47

Thứ hạng dự đoán

#24

Vệt

L3

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
10/20 Toronto W 98-83 Xa 1-0 0-0
22/10 Indiana W 135-134 Nhà 2-0 0-0
10/25 Brooklyn L 90-104 Xa 2-1 0-0
27/10 Boston W 116-107 Xa 3-1 0-0
10/28 Atlanta W 122-111 Nhà 4-1 1-0
10/30 Boston W 115-112 Nhà 5-1 1-0
11/01 Atlanta L 111-118 Xa 5-2 1-1
11/03 Toronto L 100-109 Nhà 5-3 1-1
11/05 Memphis W 115-87 Nhà 6-3 1-1
11/07 Milwaukee W 101-94 Nhà 7-3 1-1
11/10 Cleveland W 97-94 Xa 8-3 1-1
11/13 Orlando W 104-92 Xa 9-3 2-1
11/15 New Orleans W 105-100 Nhà 10-3 2-1
11/17 Charlotte L 87-97 Xa 10-4 2-2
11/18 Miami L 97-112 Xa 10-5 2-3
11/20 Miami W 103-100 Nhà 11-5 3-3
22/11 Charlotte L 103-109 Nhà 11-6 3-4
11/24 New Orleans L 102-127 Xa 11-7 3-4
26/11 Thành phố Okla W 101-99 Xa 12-7 3-4
27/11 Dallas W 120-114 Xa 13-7 3-4
29/11 San Antonio L 99-116 Xa 13-8 3-4
12/01 Minnesota W 115-107 Nhà 14-8 3-4
12/03 Cleveland L 101-116 Nhà 14-9 3-4
12/05 Toronto L 90-102 Xa 14-10 3-4
12/06 Indiana L 110-116 Xa 14-11 3-4
12/08 Detroit W 119-116 Xa 15-11 3-4
12/11 Utah L 98-123 Nhà 15-12 3-4
12/13 Denver L 107-113 Xa 15-13 3-4
12/15 Bí tích L 105-119 Xa 15-14 3-4
12/16 Phượng Hoàng L 98-118 Xa 15-15 3-4
12/18 Utah W 109-103 Xa 16-15 3-4
12/23 Newyork W 124-117 Xa 17-15 3-4
12/26 Philadelphia L 96-117 Nhà 17-16 3-4
12/28 Miami L 112-119 Xa 17-17 3-5
12/30 Cleveland W 110-93 Nhà 18-17 3-5
01/01 Chicago L 119-120 Nhà 18-18 3-5
03/01 Charlotte W 124-121 Nhà 19-18 4-5
05/01 Houston L 111-114 Nhà 19-19 4-5
07/01 Chicago L 122-130 Xa 19-20 4-5
01/01 Orlando W 102-100 Xa 20-20 5-5
01/11 Thành phố Okla W 122-118 Nhà 21-20 5-5
01/12 Orlando W 112-106 Nhà 22-20 6-5
01/15 Portland L 110-15 Nhà 22-21 6-5
01/17 Philadelphia W 117-98 Nhà 23-21 6-5
01/19 Brooklyn L 118-19 Nhà 23-22 6-5
01/21 Toronto L 105-109 Nhà 23-23 6-5
01/23 Boston L 87-116 Nhà 23-24 6-5
01/25 Các Clippers L 115-116 Nhà 23-25 6-5
01/29 Memphis L 95-115 Xa 23-26 6-5
01/02 Milwaukee L 98-112 Xa 23-27 6-5
02/02 Philadelphia W 106-103 Xa 24-27 6-5
05/02 Phượng Hoàng L 80-95 Nhà 24-28 6-5
07/02 Miami L 100-121 Nhà 24-29 6-6
02/10 Brooklyn W 113-112 Nhà 25-29 6-6
02/12 Bí tích L 110-123 Nhà 25-30 6-6
02/14 Detroit W 103-94 Nhà 26-30 6-6
02/16 Indiana L 108-113 Xa 26-31 6-6
02/17 Brooklyn W 117-103 Xa 27-31 6-6
02/25 San Antonio L 153-157 Nhà 27-32 6-6
02/26 Cleveland L 86-92 Xa 27-33 6-6
01/03 Detroit W 116-113 Nhà 28-33 6-6
04/03 Atlanta L 114-117 Nhà 28-34 6-7
06/03 Indiana W 133-123 Nhà 29-34 6-7
09 09 Các Clippers L 109-115 Xa 29-35 6-7
03/11 La Lakers L 109-122 Xa 29-36 6-7
03/12 Portland L 118-127 Xa 29-37 6-7
03/14 Golden State L 112-126 Xa 29-38 6-7
03/16 Denver L 109-127 Nhà 29-39 6-7
03/18 Newyork L 97-100 Xa 29-40 6-7
03/19 La Lakers W 127-119 Nhà 30-40 6-7
03/21 Houston L 97-115 Xa 30-41 6-7
03/24 Milwaukee L 102-114 Xa 30-42 6-7
03/25 Detroit W 100-97 Xa 31-42 6-7
03/27 Golden State W 123-115 Nhà 32-42 6-7
03/29 Chicago L 94-107 Nhà 32-43 6-7
03/30 Orlando W 127-110 Nhà 33-43 7-7
04/01 Dallas W 135-103 Nhà 34-43 7-7
04/03 Boston L 102-144 Xa 34-44 7-7
04/05 Minnesota W 132-114 Xa 35-44 7-7
04/06 Atlanta L 103-118 Xa 35-45 7-8
04/08 Newyork L 92-114 Nhà 35-46 7-8
04/10 Charlotte L 108-124 Xa 35-47 7-9