tin tức bóng đá mới nhất Clemson tại Wake Forest: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Winston-Salem, NC
Tỷ lệ cược: Clemson 7, Tổng số điểm: 55,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Clem Adv Thức dậy
Điểm/Trò chơi 44,5 41.0
Điểm/chơi 0,571 0,577
Biên độ điểm AVG +29,5 +10.5
Sân/trò chơi 449,5 398,5
Sân/chơi 5,8 5.6
TOP % (EXCL OT) 51,82% 45,63%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Clem Adv Thức dậy
Điểm opp/trò chơi 15.0 30,5
Điểm opp/play 0,227 0,427
Opp yard/game 284.0 365,5
Opp yard/play 4.3 5.1
Takeaways/trò chơi 2.5 3.5
Đến lề/trò chơi +1,5 +2.0
Hình phạt yds/trò chơi 35.0 50,5

Clemson vs Wake Forest Hiệu quả tấn công

Stat Clem Adv Thức dậy
AVG Time of Poss 31:05 27:22
Chơi/trò chơi 78.0 71.0
Sân/chơi 5,8 5.6
Sân/vội vàng 5.1 2.6
Sân/vượt qua 6.8 8.8
Sân/hoàn thành 11.6 14.2
Rush Play % 50,64% 46,48%
QB bị sa thải % 5,19% 6,58%
Vượt qua % Chơi 49,36% 53,52%
Hoàn thành % 58,90% 61,97%
Int ném % 0,00% 2,82%
Chuyển đổi FG % 100,00% 100,00%
Điểm/FGA 3.0 3.0
Punts/chơi 0,07 0,06
Punts/điểm 0,7 0,6
Lần đầu tiên/chơi 0,321 0,261
Chuyển đổi 3D % 45,16% 35,71%
Chuyển đổi 4D % 100,00% 50,00%
RZ Ghi điểm % 100,00% 88,89%
Lộn xộn rec % 33,33% 50,00%
Ga fumble rec % 33,33% 0,00%
Ta dò dẫm % 33,33% 60,00%
Hình phạt yds/bút 7.8 7.8
Hình phạt/chơi 0,03 0,05

Clemson vs Wake Forest Hiệu quả phòng thủ

Stat Clem Adv Thức dậy
Opp avg thời gian của poss 28:55 32:37
Opp chơi/trò chơi 66.0 71,5
Opp yard/play 4.3 5.1
Opp yard/Rush 1.9 4.0
Opp yard/pass 6.0 6.9
Opp yard/hoàn thành 10.3 12,5
OPP Rush Play % 37,88% 51,75%
Bao % 3,66% 8,70%
Opp pass play % 62,12% 48,25%
Hoàn thành OPP % 58,23% 55,56%
Opp int ném % 5,06% 6,35%
Opp fg conv % 60,00% 60,00%
Điểm OPP/FGA 1.8 1.8
Opp punts/play 0,08 0,07
OPP PUNTS/SCORE 1.7 1.0
OPP Downs/Play đầu tiên 0,205 0,231
Opp 3d conv % 22,58% 20,00%
Opp 4d conv % 50,00% 83,33%
Opp rz ghi điểm % 83,33% 100,00%
Opp fumble rec % 66,67% 50,00%
Opp ga fumble rec % 66,67% 40,00%
Opp ta fumble rec % 66,67% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 8.1 8.0
Opp hình phạt/chơi 0,06 0,03