Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 2, NFC West (1-1)

Ghi lại

1-1

Thứ hạng dự đoán

#9

Vệt

W1

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/08 Trâu L 10-31 Nhà 0-1 0-0
09/18 Atlanta W 31-27 Nhà 1-1 0-0
09/25 Arizona 4:25 chiều Xa
10/03 San Francisco 8:15 tối Xa
10/09 Dallas 4:25 chiều Nhà
10/16 Carolina 4:05 chiều Nhà
10/30 San Francisco 4:25 chiều Nhà
11/06 Vịnh Tampa 4:25 chiều Xa
11/13 Arizona 4:25 chiều Nhà
11/20 New Orleans 13:00 Xa
27/11 Thành phố Kansas 4:25 chiều Xa
12/04 Seattle 4:05 chiều Nhà
12/08 Las Vegas 8:15 tối Nhà
12/19 Vịnh xanh 8:15 tối Xa
12/25 Denver 4:30 chiều Nhà
01/01 LA Bộ sạc 8:20 tối Xa
01/08 Seattle 12:00 tối Xa