titan esports Miami (OH) tại Tây Bắc: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:30 tối - Evanston, IL
Tỷ lệ cược: Tây Bắc 7, Tổng số điểm: 49,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat M-oh Adv Tây Bắc
Điểm/Trò chơi 15.0 27.0
Điểm/chơi 0,234 0,298
Biên độ điểm AVG -22,5 -2,5
Sân/trò chơi 236,5 519,5
Sân/chơi 3.7 5.7
TOP % (EXCL OT) 50,51% 57,50%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat M-oh Adv Tây Bắc
Điểm opp/trò chơi 37,5 29,5
Điểm opp/play 0,551 0,437
Opp yard/game 415,5 463.0
Opp yard/play 6.1 6.9
Takeaways/trò chơi 2.0 2.0
Đến lề/trò chơi +1.0 0,0
Hình phạt yds/trò chơi 52,5 58.0

Miami (OH) vs Hiệu quả tấn công Tây Bắc

Stat M-oh Adv Tây Bắc
AVG Time of Poss 30:18 34:30
Chơi/trò chơi 64.0 90,5
Sân/chơi 3.7 5.7
Sân/vội vàng 2.6 3.6
Sân/vượt qua 5.6 7.6
Sân/hoàn thành 9,5 11.9
Rush Play % 53,13% 44,75%
QB bị sa thải % 11,67% 2,00%
Vượt qua % Chơi 46,88% 55,25%
Hoàn thành % 58,49% 64,29%
Int ném % 1,89% 1,02%
Chuyển đổi FG % 100,00% 50,00%
Điểm/FGA 3.0 1.5
Punts/chơi 0,09 0,04
Punts/điểm 2.0 0,9
Lần đầu tiên/chơi 0,234 0,298
Chuyển đổi 3D % 16,00% 35,29%
Chuyển đổi 4D % 50,00% 71,43%
RZ Ghi điểm % 75,00% 70,00%
Lộn xộn rec % 50,00% 20,00%
Ga fumble rec % 66,67% 0,00%
Ta dò dẫm % 40,00% 50,00%
Hình phạt yds/bút 8.1 9.7
Hình phạt/chơi 0,05 0,04

Miami (OH) vs Hiệu quả phòng thủ Tây Bắc

Stat M-oh Adv Tây Bắc
Opp avg thời gian của poss 29:41 25:30
Opp chơi/trò chơi 68.0 67,5
Opp yard/play 6.1 6.9
Opp yard/Rush 3.1 5.0
Opp yard/pass 9,5 9.0
Opp yard/hoàn thành 13.4 15.7
OPP Rush Play % 44,85% 48,89%
Bao % 9,33% 4,35%
Opp pass play % 55,15% 51,11%
Hoàn thành OPP % 70,59% 57,58%
Opp int ném % 2,94% 4,55%
Opp fg conv % 100,00% 33,33%
Điểm OPP/FGA 3.0 1.0
Opp punts/play 0,05 0,07
OPP PUNTS/SCORE 0,5 1.1
OPP Downs/Play đầu tiên 0,331 0,326
Opp 3d conv % 40,91% 50,00%
Opp 4d conv % 0,00% -
Opp rz ghi điểm % 90,91% 85,71%
Opp fumble rec % 50,00% 80,00%
Opp ga fumble rec % 60,00% 50,00%
Opp ta fumble rec % 33,33% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 9.2 11.3
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,03