trận đấu hôm nay Vịnh xanh tại Vịnh Tampa: Số liệu thống kê hiệu quả

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 4:25 chiều - Tampa, fl
Tỷ lệ cược: Vịnh Tampa 1,5, Tổng số điểm: 42

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat GB Adv TB
Điểm/Trò chơi 17.0 19,5
Điểm/chơi 0,268 0,307
Biên độ điểm AVG +0,5 +13.0
Sân/trò chơi 376.0 303,5
Sân/chơi 5.9 4.8
TOP % (EXCL OT) 54,89% 52,01%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat GB Adv TB
Điểm opp/trò chơi 16,5 6.5
Điểm opp/play 0,324 0,100
Opp yard/game 311,5 276.0
Opp yard/play 6.1 4.2
Takeaways/trò chơi 0,5 3.0
Đến lề/trò chơi -1.0 +2.0
Hình phạt yds/trò chơi 17,5 63.0

Vịnh xanh vs Hiệu quả tấn công của Vịnh Tampa

Stat GB Adv TB
AVG Time of Poss 32:56 31:12
Chơi/trò chơi 63,5 63,5
Sân/chơi 5.9 4.8
Sân/vội vàng 5.6 3.6
Sân/vượt qua 6.8 6.3
Sân/hoàn thành 9.7 10.6
Rush Play % 44,09% 49,61%
QB bị sa thải % 9,86% 4,69%
Vượt qua % Chơi 55,91% 50,39%
Hoàn thành % 70,31% 59,02%
Int ném % 1,56% 1,64%
% Phản hồi % 25,00% 45,45%
Chuyển đổi FG % 100,00% 85,71%
Điểm/FGA 3.0 2.6
FG bị chặn % 0,00% 0,00%
Punts/chơi 0,05 0,07
Punts/điểm 1.0 1.0
Punt bị chặn % 0,00% 0,00%
Net YDS/Punt 45.7 40.4
Lần thứ nhất/chơi 0,370 0,244
Chuyển đổi 3D % 44,44% 32,26%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 0,00%
RZ Ghi điểm % (TD) 50,00% 25,00%
Lộn xộn rec % 40,00% 40,00%
Ga fumble rec % 50,00% 0,00%
Ta dò dẫm % 0,00% 50,00%
Hình phạt yds/bút 7.0 9.7
Hình phạt/chơi 0,02 0,05
XP chuyển đổi % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt % - -

Vịnh xanh vs Hiệu quả phòng thủ của Vịnh Tampa

Stat GB Adv TB
Opp avg thời gian của poss 27:04 28:47
Opp chơi/trò chơi 51.0 65.0
Opp yard/play 6.1 4.2
Opp yard/Rush 5.6 4.6
Opp yard/pass 7.4 4.6
Opp yard/hoàn thành 10.6 8.2
OPP Rush Play % 53,92% 29,23%
Bao % 8,51% 10,87%
Opp pass play % 46,08% 70,77%
Hoàn thành OPP % 69,77% 56,10%
Opp int ném % 2,33% 4,88%
Pp phản hồi % 77,78% 60,00%
Opp fg conv % 100,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 3.0
Khối fg % 0,00% 0,00%
Opp punts/play 0,09 0,08
OPP PUNTS/SCORE 1.3 3.3
Khối punt % 0,00% 0,00%
Opp net yds/punt 44.2 42.7
OPP 1st Downs/Play 0,294 0,231
Opp 3d conv % 25,00% 25,00%
Opp 4d conv % 50,00% 33,33%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 40,00% 50,00%
Opp fumble rec % 60,00% 60,00%
Opp ga fumble rec % 100,00% 50,00%
Opp ta fumble rec % 50,00% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.0 7.0
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,07
Chuyển đổi OPP XP % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt của OPP - -