trận tiếp theo của việt nam Công tước tại Kansas: Tổng quan

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Lawrence, KS
Tỷ lệ cược: Kansas bằng 7,5, Tổng số điểm: 66,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Kansas Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
Công tước Đăng ký để xem Đặt mua 29,5
Kansas Đăng ký để xem Đặt mua 37.0

So sánh thống kê tấn công

Stat Công tước KU
Sân/chơi 7.6 6.6
Điểm/chơi 0,484 0,792
Rush Play % 55,56% 60,00%
Vượt qua % Chơi 44,44% 40,00%
Hoàn thành % 68,52% 61,54%
3d conv % 26,32% 66,67%
RZ Ghi điểm % 80,00% 100,00%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Công tước KU
Opp yard/play 4.5 6.2
Điểm opp/play 0,148 0,474
Hoàn thành OPP % 56,18% 70,42%
Opp 3d conv % 32,26% 55,56%
Opp rz ghi điểm % 60,00% 88,89%