Đội Dự đoán Nhà Xa 5 cuối cùng Trong Div. SOS
Hóa đơn trâu 1 1 1 1 10 12
Trưởng thành phố Kansas 2 9 2 2 6 4
Vịnh Tampa Buccaneers 3 14 3 3 5 11
Bộ sạc Los Angeles 4 10 7 7 số 8 1
Green Bay Packers 5 7 29 15 24 23
Quả quạ Baltimore 6 18 4 số 8 15 21
Cá heo Miami 7 6 5 4 4 9
Đại bàng Philadelphia số 8 4 12 5 14 22
Los Angeles Rams 9 29 16 30 23 14
San Francisco 49ers 10 5 27 12 3 31
Dencer broncos 11 17 23 21 20 32
Viking Minnesota 12 3 28 9 2 3
Dallas Cowboys 13 23 15 24 11 10
Cincinnati Bengals 14 26 17 18 28 17
Las Vegas Raiders 15 28 9 19 9 số 8
New England Patriots 16 15 19 17 29 6
Hồng y Arizona 17 32 6 22 19 2
Pittsburgh Steelers 18 22 số 8 11 7 16
Indianapolis Colts 19 16 30 32 31 28
New Orleans Saints 20 24 21 25 27 19
Cleveland Browns 21 30 18 23 18 30
Tennessee Titans 22 27 32 31 22 5
Jaguars Jacksonville 23 2 24 6 1 25
Chỉ huy Washington 24 11 26 26 12 29
Người khổng lồ New York 25 19 11 14 13 27
Sư tử Detroit 26 12 14 10 16 24
Carolina Panthers 27 25 22 27 21 26
Chicago Bears 28 số 8 25 13 30 7
Máy bay phản lực New York 29 31 10 28 17 15
Đội Bóng bầu dục Seattle Seahawks 30 13 31 29 32 13
Atlanta Falcons 31 21 13 16 26 18
Houston Texans 32 20 20 20 25 20