truc tiep bóng da Arizona tại California: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 5:30 chiều - Berkeley, ca.
Tỷ lệ cược: California 3, Tổng số điểm: 50

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Ariz Adv Cal
Điểm/Trò chơi 27,5 18,5
Điểm/chơi 0,362 0,248
Biên độ điểm AVG -2.0 -0,5
Sân/trò chơi 392,5 333.0
Sân/chơi 5.2 4.5
TOP % (EXCL OT) 46,39% 52,15%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Ariz Adv Cal
Điểm opp/trò chơi 29,5 19.0
Điểm opp/play 0,437 0,286
Opp yard/game 329.0 303.0
Opp yard/play 4.9 4.6
Takeaways/trò chơi 2.5 1.0
Đến lề/trò chơi 0,0 +0,5
Hình phạt yds/trò chơi 40,5 49,5

Arizona vs Hiệu quả tấn công California

Stat Ariz Adv Cal
AVG Time of Poss 27:50 31:17
Chơi/trò chơi 76.0 74,5
Sân/chơi 5.2 4.5
Sân/vội vàng 3.5 3.2
Sân/vượt qua 6.5 6.1
Sân/hoàn thành 11.7 10,5
Rush Play % 39,47% 42,28%
QB bị sa thải % 3,26% 11,63%
Vượt qua % Chơi 60,53% 57,72%
Hoàn thành % 55,06% 57,89%
Int ném % 4,49% 1,32%
Chuyển đổi FG % 100,00% 60,00%
Điểm/FGA 3.0 1.8
Punts/chơi 0,05 0,07
Punts/điểm 0,8 1.4
Lần đầu tiên/chơi 0,289 0,289
Chuyển đổi 3D % 37,04% 30,00%
Chuyển đổi 4D % 33,33% 60,00%
RZ Ghi điểm % 85,71% 87,50%
Lộn xộn rec % 75,00% 66,67%
Ga fumble rec % 0,00% 100,00%
Ta dò dẫm % 100,00% 50,00%
Hình phạt yds/bút 8.1 9.0
Hình phạt/chơi 0,03 0,04

Arizona vs Hiệu quả phòng thủ California

Stat Ariz Adv Cal
Opp avg thời gian của poss 32:10 28:42
Opp chơi/trò chơi 67,5 66,5
Opp yard/play 4.9 4.6
Opp yard/Rush 4.2 3.5
Opp yard/pass 5,8 6.4
Opp yard/hoàn thành 8.1 10.2
OPP Rush Play % 48,89% 54,14%
Bao % 4,35% 8,20%
Opp pass play % 51,11% 45,86%
Hoàn thành OPP % 71,21% 62,50%
Opp int ném % 3,03% 1,79%
Opp fg conv % 100,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 3.0
Opp punts/play 0,06 0,09
OPP PUNTS/SCORE 0,7 2.0
OPP Downs/Play đầu tiên 0,304 0,256
Opp 3d conv % 30,43% 16,67%
Opp 4d conv % 100,00% 25,00%
Opp rz ghi điểm % 90,00% 75,00%
Opp fumble rec % 25,00% 33,33%
Opp ga fumble rec % 0,00% 50,00%
Opp ta fumble rec % 100,00% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 9.0 10.7
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,06