tt esports Clemson tại Wake Forest: Tổng quan

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Winston-Salem, NC
Tỷ lệ cược: Clemson 7, Tổng số điểm: 55,5

Thêm trò chơi từ tuần
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Clemson Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
Clemson Đăng ký để xem Đặt mua 31.2
Wake Forest Đăng ký để xem Đặt mua 24.2

So sánh thống kê tấn công

Stat Clem Thức dậy
Sân/chơi 5,8 5.6
Điểm/chơi 0,571 0,577
Rush Play % 50,64% 46,48%
Vượt qua % Chơi 49,36% 53,52%
Hoàn thành % 58,90% 61,97%
3d conv % 45,16% 35,71%
RZ Ghi điểm % 100,00% 88,89%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Clem Thức dậy
Opp yard/play 4.3 5.1
Điểm opp/play 0,227 0,427
Hoàn thành OPP % 58,23% 55,56%
Opp 3d conv % 22,58% 20,00%
Opp rz ghi điểm % 83,33% 100,00%