ty le ca cuoc bd Marshall tại Troy: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:00 tối - Troy, al
Tỷ lệ cược: Marshall bằng 3,5, Tổng số điểm: 52

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Mrsh Adv Troy
Điểm/Trò chơi 28,5 19.0
Điểm/chơi 0,373 0,248
Biên độ điểm AVG +1.0 -11.0
Sân/trò chơi 455,5 352,5
Sân/chơi 6.0 4.6
TOP % (EXCL OT) 49,15% 54,03%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Mrsh Adv Troy
Điểm opp/trò chơi 27,5 30.0
Điểm opp/play 0,359 0,420
Opp yard/game 364.0 444,5
Opp yard/play 4.8 6.2
Takeaways/trò chơi 1.5 1.5
Đến lề/trò chơi 0,0 0,0
Hình phạt yds/trò chơi 39,5 26.0

Marshall vs Hiệu quả tấn công của Troy

Stat Mrsh Adv Troy
AVG Time of Poss 29:29 32:25
Chơi/trò chơi 76,5 76,5
Sân/chơi 6.0 4.6
Sân/vội vàng 4.7 1.9
Sân/vượt qua 8,5 6.9
Sân/hoàn thành 11.9 10.1
Rush Play % 56,86% 39,87%
QB bị sa thải % 10,61% 7,61%
Vượt qua % Chơi 43,14% 60,13%
Hoàn thành % 71,19% 68,24%
Int ném % 1,69% 2,35%
Chuyển đổi FG % 100,00% 50,00%
Điểm/FGA 3.0 1.5
Punts/chơi 0,08 0,05
Punts/điểm 1.5 1.2
Lần đầu tiên/chơi 0,288 0,294
Chuyển đổi 3D % 39,29% 42,86%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 50,00%
RZ Ghi điểm % 75,00% 85,71%
Lộn xộn rec % 0,00% 50,00%
Ga fumble rec % 0,00% 50,00%
Ta dò dẫm % - 50,00%
Hình phạt yds/bút 7.9 6.5
Hình phạt/chơi 0,03 0,03

Marshall vs Hiệu quả phòng thủ của Troy

Stat Mrsh Adv Troy
Opp avg thời gian của poss 30:30 27:35
Opp chơi/trò chơi 76,5 71,5
Opp yard/play 4.8 6.2
Opp yard/Rush 3.2 5.5
Opp yard/pass 6.1 7.2
Opp yard/hoàn thành 10,4 11.0
OPP Rush Play % 41,83% 54,55%
Bao % 4,49% 1,54%
Opp pass play % 58,17% 45,45%
Hoàn thành OPP % 58,82% 65,63%
Opp int ném % 3,53% 1,56%
Opp fg conv % - 100,00%
Điểm OPP/FGA - 3.0
Opp punts/play 0,08 0,05
OPP PUNTS/SCORE 1.6 0,8
OPP Downs/Play đầu tiên 0,268 0,336
Opp 3d conv % 35,48% 56,67%
Opp 4d conv % 66,67% 80,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 88,89%
Opp fumble rec % 100,00% 50,00%
Opp ga fumble rec % - 50,00%
Opp ta fumble rec % 100,00% 50,00%
Opp hình phạt yds/bút 6.9 7.4
Opp hình phạt/chơi 0,03 0,03