ty le cuoc 88 Bowling GRN tại Hoa hậu tiểu bang: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Starkville, MS
Tỷ lệ cược: Tiểu bang Mississippi bằng 30, Tổng số điểm: 52,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat BGSU Adv MSST
Điểm/Trò chơi 25,5 34,7
Điểm/chơi 0,367 0,456
Biên độ điểm AVG -12,5 +11.0
Sân/trò chơi 269,5 420.7
Sân/chơi 3.9 5.5
TOP % (EXCL OT) 47,50% 58,57%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat BGSU Adv MSST
Điểm opp/trò chơi 38.0 23.7
Điểm opp/play 0,439 0,345
Opp yard/game 586,5 345.0
Opp yard/play 6.8 5.0
Takeaways/trò chơi 2.5 1.7
Đến lề/trò chơi +2.0 -0.7
Hình phạt yds/trò chơi 35.0 58.3

Bowling GRN vs Bỏ lỡ hiệu quả tấn công của tiểu bang

Stat BGSU Adv MSST
AVG Time of Poss 28:30 35:07
Chơi/trò chơi 69,5 76.0
Sân/chơi 3.9 5.5
Sân/vội vàng 2.2 3.5
Sân/vượt qua 5.1 7.0
Sân/hoàn thành 9.2 9.6
Rush Play % 37,41% 35,09%
QB bị sa thải % 4,60% 4,73%
Vượt qua % Chơi 62,59% 64,91%
Hoàn thành % 55,42% 72,34%
Int ném % 0,00% 2,13%
Chuyển đổi FG % 100,00% 100,00%
Điểm/FGA 3.0 3.0
Punts/chơi 0,13 0,05
Punts/điểm 2.3 0,6
Lần đầu tiên/chơi 0,201 0,333
Chuyển đổi 3D % 26,47% 48,72%
Chuyển đổi 4D % 80,00% 40,00%
RZ Ghi điểm % 100,00% 90,91%
Lộn xộn rec % 66,67% 42,86%
Ga fumble rec % 50,00% 20,00%
Ta dò dẫm % 75,00% 100,00%
Hình phạt yds/bút 7.8 11.7
Hình phạt/chơi 0,03 0,03

Bowling GRN vs Hoa hậu hiệu quả phòng thủ của tiểu bang

Stat BGSU Adv MSST
Opp avg thời gian của poss 31:30 24:52
Opp chơi/trò chơi 86,5 68.7
Opp yard/play 6.8 5.0
Opp yard/Rush 5.6 4.9
Opp yard/pass 8.4 5.4
Opp yard/hoàn thành 11.7 9.6
OPP Rush Play % 47,40% 38,35%
Bao % 6,59% 4,72%
Opp pass play % 52,60% 61,65%
Hoàn thành OPP % 71,76% 56,20%
Opp int ném % 2,35% 2,48%
Opp fg conv % 50,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 1.5 3.0
Opp punts/play 0,05 0,08
OPP PUNTS/SCORE 0,7 1.3
OPP Downs/Play đầu tiên 0,306 0,252
Opp 3d conv % 50,00% 31,71%
Opp 4d conv % 50,00% 28,57%
Opp rz ghi điểm % 66,67% 87,50%
Opp fumble rec % 33,33% 57,14%
Opp ga fumble rec % 25,00% 0,00%
Opp ta fumble rec % 50,00% 80,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.3 6.1
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,05