Mỗi kỷ lục của đội bóng rổ đại học là gì so với dòng Over/Under là gì? Bao gồm mùa 2021-2022 cộng với các hồ sơ lịch sử.

Định nghĩa
Đội Kỷ lục Kết thúc % Dưới % Tổng cộng +/-
Bowling GRN 21-8-0 72,4% 27,6% +7.2
U u Mass 23-9-0 71,9% 28,1% +8.6
Uab 22-10-1 68,8% 31,3% +5,99
HRT thiêng liêng 19-9-1 67,9% 32,1% +5.4
thành phố Manhattan 19-9-1 67,9% 32,1% +6.6
Scupstatte 20-10- 66,7% 33,3% +4,9
Oregon Sta 20-10-1 66,7% 33,3% +7,5
Alabama 21-11-1 65,6% 34,4% +3.4
FLA Vịnh CST 21-11-0 65,6% 34,4% +7.1
VA quân sự 19-10- 65,5% 34,5% +6.8
Neb Omaha 19-10- 65,5% 34,5% +5.7
Il-Chicago 19-10- 65,5% 34,5% +6.0
N Colorado 22-12-1 64,7% 35,3% +7.0
S Mississippi 20-11- 64,5% 35,5% +3,5
ARK PINE BL 18-10-1 64,3% 35,7% +5.8
La Monroe 18-10- 64,3% 35,7% +3.2
Indiana Sta 18-10- 64,3% 35,7% +0.8
Princeton 18-10- 64,3% 35,7% +6.
Santa Clara 21-12- 63,6% 36,4% +4.0
Missouri Sta 21-12- 63,6% 36,4% +5.0
Stony Brook 19-11- 63,3% 36,7% +5.8
Denver 19-11- 63,3% 36,7% +4,4
Valparaiso 19-11- 63,3% 36,7% +5.
Cô Val St 17-10-1 63,0% 37,0% +5.3
Kennaw Sta 17-10- 63,0% 37,0% +3.2
Iowa 22-13-1 62,9% 37,1% +4.2
Bucknell 20-12- 62,5% 37,5% +5.0
NC-Asheville 18-11-0 62,1% 37,9% +2.2
Montana 18-11-0 62,1% 37,9% +2.3
Tự do 18-11-1 62,1% 37,9% +3.7
Ste f Austin 18-11-0 62,1% 37,9% +0.3
Miami (OH) 18-11-0 62,1% 37,9% +5.6
Oregon 21-13-1 61,8% 38,2% +2.9
Thái Bình Dương 16-10-2 61,5% 38,5% +2.8
Maine 16-10- 61,5% 38,5% +4,9
Charlotte 19-12- 61,3% 38,7% +4,5
N Iowa 19-12- 61,3% 38,7% +5.8
E washtn 19-12-1 61,3% 38,7% +2.2
Nebraska 19-12-1 61,3% 38,7% +5.3
NW State 17-11-1 60,7% 39,3% +3,8
ROBERTS 17-11- 60,7% 39,3% +4,7
Loyola Mymt 17-11- 60,7% 39,3% +3,8
Nhà nước Idaho 17-11- 60,7% 39,3% +0.4
Alabama st 17-11-2 60,7% 39,3% +4.1
Boston u 20-13-1 60,6% 39,4% +3.9
W Virginia 20-13-0 60,6% 39,4% +1.4
Hofstra 18-12- 60,0% 40,0% +4.0
FLA Đại Tây Dương 18-12-1 60,0% 40,0% +3.0
TX A & M-CC 18-12-1 60,0% 40,0% -0.1
Trạng thái weer 18-12-1 60,0% 40,0% +0.3
TN Tech 18-12- 60,0% 40,0% +2.9
Đại tá Charlestn 19-13-0 59,4% 40,6% +3.1
NC State 19-13-0 59,4% 40,6% +4,7
Idaho 16-11-2 59,3% 40,7% +4,9
Texas A & M 23-16-0 59,0% 41,0% +1.9
Michigan 20-14- 58,8% 41,2% +2.0
Wake Forest 20-14-1 58,8% 41,2% +3,5
Marist 17-12-1 58,6% 41,4% +3.7
New Orleans 17-12-0 58,6% 41,4% +2.1
Tulane 17-12-0 58,6% 41,4% +6.7
Central Ark 17-12-1 58,6% 41,4% +4,5
McNeese st 17-12-0 58,6% 41,4% +5,5
Columbia 14-10-1 58,3% 41,7% +2.9
Vanderbilt 21-15-0 58,3% 41,7% -0.1
Illinois st 18-13-0 58,1% 41,9% +6.8
St Johns 18-13-1 58,1% 41,9% +2.6
Hartford 18-13-1 58,1% 41,9% +4,5
Florida st 18-13-0 58,1% 41,9% +2.1
Kansas st 18-13-0 58,1% 41,9% +3,8
Công tước 22-16-1 57,9% 42,1% +2.1
Tiểu bang Texas 15-11-0 57,7% 42,3% +1,5
Ga miền Nam 15-11-0 57,7% 42,3% -1.5
S utah 19-14-0 57,6% 42,4% +1.8
Vermont 19-14-0 57,6% 42,4% +1.4
Connecticut 19-14-0 57,6% 42,4% +1.9
Davidson 19-14-0 57,6% 42,4% +3.6
Cleveland st 16-12-1 57,1% 42,9% +4,7
U Penn 16-12-0 57,1% 42,9% +4.1
Minnesota 16-12-2 57,1% 42,9% +1.0
TX-PAN AM 16-12-1 57,1% 42,9% +2.4
Michigan st 20-15-1 57,1% 42,9% +1.3
Nicholls st 16-12-1 57,1% 42,9% +1.9
Oklahoma 20-15-0 57,1% 42,9% +0.3
Arizona 21-16-0 56,8% 43,2% +3.2
Arkansas 21-16-0 56,8% 43,2% -0,9
E Tenn st 17-13-0 56,7% 43,3% +2.0
N Carolina 22-17-0 56,4% 43,6% +1.3
Georgia 18-14-0 56,3% 43,8% +4,9
Washington 18-14-0 56,3% 43,8% +1.3
Wisconsin 18-14-1 56,3% 43,8% +1.0
bang Ohio 18-14-0 56,3% 43,8% +1.8
Youngs st 18-14-0 56,3% 43,8% +1.8
CS Bakersfld 14-11-0 56,0% 44,0% +0.4
Del biết 19-15-0 55,9% 44,1% +1,5
Auburn 19-15-0 55,9% 44,1% +0.6
UMKC 15-12-0 55,6% 44,4% +4,9
UC San Diego 15-12-0 55,6% 44,4% +2.4
Winthrop 16-13-0 55,2% 44,8% +2.1
Nam Dakota 16-13-0 55,2% 44,8% +3.2
Geo Mason 16-13-1 55,2% 44,8% +1.0
Beth-Cook 16-13-0 55,2% 44,8% +0,9
Gỗ dài 16-13-0 55,2% 44,8% +3.6
Điểm cao 16-13-1 55,2% 44,8% +3,5
Se Louisiana 16-13-1 55,2% 44,8% +5.8
Utah 17-14-0 54,8% 45,2% +1.6
LA Tech 17-14-0 54,8% 45,2% +0.2
Bryant 17-14-0 54,8% 45,2% +3.2
Bãi biển LG 17-14-0 54,8% 45,2% +3.0
N Mex State 17-14-0 54,8% 45,2% -2,5
DePaul 17-14-0 54,8% 45,2% +2.4
Montana st 18-15-0 54,6% 45,5% +3.3
Syracuse 18-15-0 54,6% 45,5% +5.0
Clemson 18-15-0 54,6% 45,5% +4,6
Baylor 18-15-1 54,6% 45,5% +2.1
Notre Dame 19-16-0 54,3% 45,7% +1.9
Nhà nước Wright 19-16-0 54,3% 45,7% +1.2
Cornell 13-11-0 54,2% 45,8% +0.4
Thành phố Miami, bang Florida) 20-17-0 54,1% 46,0% +2.7
F Dickinson 14-12-0 53,9% 46,2% +2.7
Từ ngữ 15-13-1 53,6% 46,4% +0,9
Se missouri 15-13-2 53,6% 46,4% +5,5
Florida Intl 16-14-0 53,3% 46,7% +1.2
NC A & T 16-14-0 53,3% 46,7% -0.4
Lipscomb 16-14-0 53,3% 46,7% +1.3
E Michigan 16-14-0 53,3% 46,7% +1.9
E Carolina 16-14-0 53,3% 46,7% +0,9
Đông Bắc 16-14-1 53,3% 46,7% -2.1
Mississippi 17-15-0 53,1% 46,9% +1.6
NC-Grnsboro 17-15-0 53,1% 46,9% -1.2
VCU 17-15-0 53,1% 46,9% -0.4
Loyola-chi 17-15-0 53,1% 46,9% -1.1
Missouri 17-15-0 53,1% 46,9% -0,5
Abl Christian 17-15-0 53,1% 46,9% +4,8
Người Mỹ 17-15-0 53,1% 46,9% +0.7
Rutgers 17-15-0 53,1% 46,9% +0.8
Dayton 18-16-1 52,9% 47,1% -2.3
Kansas 20-18-2 52,6% 47,4% +3.4
Harvard 12-11-0 52,2% 47,8% -1.8
UCSB 13-12-1 52,0% 48,0% +3.3
Trung tâm NC 14-13-0 51,9% 48,2% +0.7
Stetson 14-13-0 51,9% 48,2% +2,5
Chế độ xem thảo nguyên 14-13-0 51,9% 48,2% +3,8
Radford 14-13-0 51,9% 48,2% -2.0
James điên 14-13-0 51,9% 48,2% +1,5
Màu nâu 14-13-0 51,9% 48,2% +1.0
W Kentucky 15-14-1 51,7% 48,3% +2.1
Rob Morris 15-14-2 51,7% 48,3% +2,5
Chicago st 15-14-3 51,7% 48,3% +0.3
thành phố San Diego 15-14-0 51,7% 48,3% -3.2
Ứng dụng trạng thái 15-14-2 51,7% 48,3% -0,9
Portland st 15-14-0 51,7% 48,3% +2.7
Fordham 16-15-1 51,6% 48,4% -2.1
Cơm 16-15-0 51,6% 48,4% +1,5
California 16-15-1 51,6% 48,4% -1.1
Tulsa 16-15-0 51,6% 48,4% +2.4
W Carolina 16-15-0 51,6% 48,4% +1.0
Marquette 16-15-1 51,6% 48,4% +2.3
Maryland BC 16-15-0 51,6% 48,4% +3,5
Furman 16-15-2 51,6% 48,4% +1.3
Mercer 16-15-0 51,6% 48,4% +0.8
Georgetown 16-15-0 51,6% 48,4% +2.3
Lehigh 16-15-0 51,6% 48,4% +1.6
St Marys 17-16-0 51,5% 48,5% -1.0
BYU 17-16-0 51,5% 48,5% +1.1
Chattanooga 17-16-0 51,5% 48,5% -1.1
San Francisco 17-16-0 51,5% 48,5% +2.0
Colorado 17-16-0 51,5% 48,5% +0.7
Tiểu bang Utah 17-16-0 51,5% 48,5% +0.6
Illinois 17-16-0 51,5% 48,5% +0.4
Memphis 17-16-0 51,5% 48,5% +0.6
Middle Tenn 18-17-0 51,4% 48,6% +2.6
Xavier 18-17-1 51,4% 48,6% +3.1
Purdue 19-18-0 51,4% 48,7% +3.4
Campbell 13-13-0 50,0% 50,0% -1.5
Nhà nước Alcorn 17-17-0 50,0% 50,0% +2.3
Gramble st 15-15-0 50,0% 50,0% +0.1
Sự thống trị cũ 15-15-1 50,0% 50,0% +0.4
thánh Louis 17-17-0 50,0% 50,0% +1.8
Tx-san Ant 14-14-0 50,0% 50,0% -0.6
Evansville 14-14-0 50,0% 50,0% +2.3
Maryland 16-16-0 50,0% 50,0% +3.1
Thánh thánh 14-14-1 50,0% 50,0% -1.7
vịt đực 16-16-1 50,0% 50,0% +3.0
JKSNVILLE ST 15-15-0 50,0% 50,0% +0.8
S Carolina 15-15-0 50,0% 50,0% -1.9
Wagner 13-13-0 50,0% 50,0% +0,9
W Illinois 15-15-0 50,0% 50,0% +2.4
St Fran (PA) 14-14-1 50,0% 50,0% -0.6
Boston col 16-16-1 50,0% 50,0% +1.0
Njit 14-14-0 50,0% 50,0% -0.1
S Dakota st 17-17-0 50,0% 50,0% +1.1
Phía Nam 14-14-1 50,0% 50,0% -0.6
Duquesne 15-15-0 50,0% 50,0% +2,5
Kentucky 17-17-0 50,0% 50,0% +2.3
San Jose st 15-15-0 50,0% 50,0% -0.7
Tx el paso 16-16-0 50,0% 50,0% -0.2
Detroit 14-14-1 50,0% 50,0% -0.1
Villanova 18-19-1 48,7% 51,4% -1.8
Texas Tech 18-19-0 48,7% 51,4% -1.6
Virginia 17-18-0 48,6% 51,4% -0.7
Indiana 17-18-0 48,6% 51,4% +0.2
Ucla 17-18-0 48,6% 51,4% +1.1
Hoa hậu tiểu bang 16-17-1 48,5% 51,5% -0.6
Quản gia 16-17-0 48,5% 51,5% -0.2
Quan phòng 16-17-0 48,5% 51,5% +2.3
Kazakhstan 16-17-0 48,5% 51,5% -1.2
St Bonavent 16-17-0 48,5% 51,5% +1.2
Wi-milwkee 15-16-0 48,4% 51,6% -2.7
GA Tech 15-16-0 48,4% 51,6% +1.0
N Dakota st 15-16-0 48,4% 51,6% +1.7
Morehead st 14-15-2 48,3% 51,7% -1.3
Quân đội 14-15-0 48,3% 51,7% +1,5
Utah val st 14-15-1 48,3% 51,7% -1.1
Tây Bắc 14-15-1 48,3% 51,7% +2,5
Xe ven biển 14-15-0 48,3% 51,7% -1.7
Siu Edward 14-15-1 48,3% 51,7% +0.6
Bắc Dakota 14-15-0 48,3% 51,7% +2.6
Merrimack 14-15-0 48,3% 51,7% -0.3
Florida A & M 13-14-1 48,2% 51,9% +0.3
TX-arlington 13-14-0 48,2% 51,9% -0.4
Lamar 13-14-0 48,2% 51,9% -2.7
Morgan st 11-12-1 47,8% 52,2% -1.7
VA Tech 17-19-0 47,2% 52,8% +0,5
Colgate 16-18-0 47,1% 52,9% +0.2
Boise State 16-18-0 47,1% 52,9% -2,5
Texas 16-18-0 47,1% 52,9% -1.0
NC-Wilmgton 16-18-0 47,1% 52,9% +1.2
Stanford 15-17-0 46,9% 53,1% -0.8
Người lái 15-17-0 46,9% 53,1% -2.7
Pittsburgh 15-17-0 46,9% 53,1% -2.4
Portland 15-17-0 46,9% 53,1% +0.4
Cincinnati 15-17-0 46,9% 53,1% -0.7
Trung tâm FL 14-16-0 46,7% 53,3% 0,0
Alab a & m 14-16-0 46,7% 53,3% -2.1
Nevada 14-16-0 46,7% 53,3% 0,0
Geo Wshgtn 14-16-0 46,7% 53,3% +2.6
TN State 14-16-0 46,7% 53,3% -1.6
La Salle 14-16-0 46,7% 53,3% -0.8
Wofford 14-16-0 46,7% 53,3% -2.0
Trưởng lão 14-16-0 46,7% 53,3% +3.3
New Mexico 14-16-0 46,7% 53,3% +3,5
Jackson st 14-16-0 46,7% 53,3% -2.9
N Kentucky 14-16-0 46,7% 53,3% -2.4
W Michigan 13-15-0 46,4% 53,6% +0.2
Gard-Webb 13-15-0 46,4% 53,6% -5.2
Siena 13-15-1 46,4% 53,6% +1.6
Niagara 13-15-1 46,4% 53,6% -1.0
Cal St Nrdge 13-15-0 46,4% 53,6% -0.6
Charl về phía nam 13-15-0 46,4% 53,6% +0.7
Drexel 13-15-0 46,4% 53,6% +0.3
N Arizona 13-15-2 46,4% 53,6% +0.3
Hẻm núi GRD 13-15-1 46,4% 53,6% -2.0
Trâu 13-15-0 46,4% 53,6% +0.1
UC Riverside 12-14-0 46,2% 53,9% 0,0
Nhà nước SAC 12-14-1 46,2% 53,9% -1.9
Hampton 12-14-0 46,2% 53,9% -1.3
Howard 12-14-0 46,2% 53,9% -0.8
N Alabama 12-14-0 46,2% 53,9% -3.2
Thánh Thomas (MN) 12-14-1 46,2% 53,9% +2.0
Houston bap 11-13-1 45,8% 54,2% +4,8
Dartmouth 11-13-0 45,8% 54,2% -0.1
Delkn st 11-13-1 45,8% 54,2% -1.5
Fresno st 16-19-0 45,7% 54,3% -3.0
Florida 15-18-1 45,5% 54,6% -0.2
Iona 15-18-0 45,5% 54,6% +2.1
TX Christian 15-18-1 45,5% 54,6% -0,9
Ohio 15-18-1 45,5% 54,6% -1.9
S Phương pháp 15-18-0 45,5% 54,6% -0.7
Fairfield 14-17-1 45,2% 54,8% -1.1
IPFW 14-17-0 45,2% 54,8% -0.3
Hải quân 14-17-0 45,2% 54,8% -4.3
Murray st 14-17-0 45,2% 54,8% -0.4
Oakland 14-17-0 45,2% 54,8% -0.4
S Alabama 13-16-0 44,8% 55,2% -2.1
La Lafayette 13-16-0 44,8% 55,2% +0.6
WM & Mary 13-16-1 44,8% 55,2% -1.4
Vịnh Wi-Grn 13-16-0 44,8% 55,2% -1.1
Samford 13-16-0 44,8% 55,2% -1.0
Marshall 13-16-2 44,8% 55,2% -0.2
LAFAYETTE 13-16-0 44,8% 55,2% +0,5
N Illinois 13-16-1 44,8% 55,2% -1.7
N Florida 12-15-1 44,4% 55,6% -3.2
Lowell hàng loạt 12-15-1 44,4% 55,6% -0,5
Bang Tarleton 12-15-1 44,4% 55,6% -0.4
Tennessee 15-19-1 44,1% 55,9% -1.4
AR Lit Rock 11-14-0 44,0% 56,0% +2.3
TX miền Nam 14-18-0 43,8% 56,3% -1.7
USC 14-18-2 43,8% 56,3% -0.7
Gonzaga 14-18-0 43,8% 56,3% +0.1
Bang Coppin 14-18-0 43,8% 56,3% -4.3
Belmont 14-18-0 43,8% 56,3% -2.4
Trạng thái bóng 13-17-0 43,3% 56,7% +3,5
Pepperdine 13-17-0 43,3% 56,7% -0.4
Oklahoma st 13-17-0 43,3% 56,7% -1.6
Quinnipiac 13-17-0 43,3% 56,7% +2.2
Cal Baptist 13-17-1 43,3% 56,7% -4.6
Trung ương Mich 13-17-0 43,3% 56,7% -1.6
Yale 13-17-0 43,3% 56,7% -1.8
Bradley 13-17-0 43,3% 56,7% -1.1
Troy 12-16-1 42,9% 57,1% -1.4
Jacksonville 12-16-0 42,9% 57,1% -3.8
Norfolk st 12-16-0 42,9% 57,1% -2,5
Tiểu bang Iowa 15-20-0 42,9% 57,1% -4.0
Wichita st 12-16-0 42,9% 57,1% +0.6
Thành lũy 12-16-0 42,9% 57,1% +0,9
Akron 14-19-0 42,4% 57,6% -3.4
Arkansas st 11-15-0 42,3% 57,7% -1.2
N Hampshire 11-15-0 42,3% 57,7% +1.0
Houston 16-22-0 42,1% 57,9% -0.1
Toledo 13-18-2 41,9% 58,1% +0,5
UNLV 13-18-0 41,9% 58,1% -0,9
Bang Kent 13-18-1 41,9% 58,1% -1.9
Liu 12-17-0 41,4% 58,6% +2.3
Bellarmine 12-17-0 41,4% 58,6% -1.9
CS Fullerton 12-17-1 41,4% 58,6% -2.3
LSU 14-20-0 41,2% 58,8% -4.6
Cal Poly 11-16-0 40,7% 59,3% +0.1
Binghamton 11-16-0 40,7% 59,3% -0.8
Nhà nước Dixie 11-16-0 40,7% 59,3% -3.7
Louisville 13-19-0 40,6% 59,4% -0.7
San Diego st 13-19-0 40,6% 59,4% -3.8
Richmond 15-22-0 40,5% 59,5% -1.3
St Josephs 12-18-0 40,0% 60,0% -5.4
Sam Hous st 12-18-0 40,0% 60,0% -5.9
Towson 13-20-1 39,4% 60,6% -1.0
Thánh Peters 13-20-0 39,4% 60,6% -1.3
Mt St Marys 11-17-1 39,3% 60,7% -1.1
St Fran (NY) 11-17-1 39,3% 60,7% -2.3
Trạng thái xe 11-17-0 39,3% 60,7% -1.3
Creighton 13-21-1 38,2% 61,8% -2,5
Ngôi đền 11-18-0 37,9% 62,1% -0.7
Seattle 11-18-2 37,9% 62,1% -1.8
Rửa trạng thái 13-22-2 37,1% 62,9% -1.1
E Kentucky 10-17-0 37,0% 63,0% +0.6
Colorado st 11-19-0 36,7% 63,3% -2.3
S Illinois 11-19-0 36,7% 63,3% -3.9
đảo Rhode 11-19-0 36,7% 63,3% -2.9
Bang Pennsylvania 11-20-0 35,5% 64,5% -3.1
Albany 11-20-0 35,5% 64,5% -4.0
Hawaii 9-17-1 34,6% 65,4% -1.2
TN Martin 9-17-2 34,6% 65,4% -2.0
Không quân 10-19-0 34,5% 65,5% -1.2
Bắc Texas 10-19-1 34,5% 65,5% -4.2
Canisius 10-20-1 33,3% 66,7% -2.0
Maryland es 8-16-0 33,3% 66,7% -2.9
UC Davis 7-14-1 33,3% 66,7% -3.1
Elon 10-20-0 33,3% 66,7% -2.4
Georgia st 9-18-0 33,3% 66,7% -3.2
Monmouth 11-23-0 32,4% 67,7% -4.4
Hội trường Seton 10-21-0 32,3% 67,7% -2.3
Arizona st 10-21-0 32,3% 67,7% -3.6
Loyola-MD 9-19-1 32,1% 67,9% -3.4
UC Irvine 7-15-2 31,8% 68,2% -3.6
Iupui 8-19-0 29,6% 70,4% -6.6
S Florida 9-22-0 29,0% 71,0% -5,5
Trung tâm Conn 9-22-1 29,0% 71,0% -2.6
E Illinois 8-21-0 27,6% 72,4% -6.0
Austin Peay 6-20-1 23,1% 76,9% -4.9