ty le keo hom nay UNLV tại Tiểu bang Utah: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:00 tối - Logan, UT
Tỷ lệ cược: UNLV bằng 2,5, Tổng số điểm: 60,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat UNLV Adv USU
Điểm/Trò chơi 36.0 15,5
Điểm/chơi 0,493 0,214
Biên độ điểm AVG +12,5 -22.0
Sân/trò chơi 442,5 339.0
Sân/chơi 6.1 4.7
TOP % (EXCL OT) 52,57% 49,89%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat UNLV Adv USU
Điểm opp/trò chơi 23,5 37,5
Điểm opp/play 0,324 0,517
Opp yard/game 422.0 461.5
Opp yard/play 5,8 6.4
Takeaways/trò chơi 1.5 2.0
Đến lề/trò chơi +1.0 +1.0
Hình phạt yds/trò chơi 77,5 85.0

UNLV vs Hiệu quả tấn công của bang Utah

Stat UNLV Adv USU
AVG Time of Poss 31:32 29:56
Chơi/trò chơi 73.0 72,5
Sân/chơi 6.1 4.7
Sân/vội vàng 5.7 3.7
Sân/vượt qua 7.0 6.4
Sân/hoàn thành 10.7 12.1
Rush Play % 56,16% 62,76%
QB bị sa thải % 6,25% 1,85%
Vượt qua % Chơi 43,84% 37,24%
Hoàn thành % 65,00% 52,83%
Int ném % 1,67% 0,00%
Chuyển đổi FG % - 100,00%
Điểm/FGA - 3.0
Punts/chơi 0,06 0,10
Punts/điểm 0,9 3.0
Lần đầu tiên/chơi 0,308 0,262
Chuyển đổi 3D % 37,04% 28,13%
Chuyển đổi 4D % 50,00% 40,00%
RZ Ghi điểm % 83,33% 75,00%
Lộn xộn rec % 50,00% 66,67%
Ga fumble rec % 100,00% 60,00%
Ta dò dẫm % 0,00% 100,00%
Hình phạt yds/bút 11.1 10.0
Hình phạt/chơi 0,05 0,06

UNLV vs Hiệu quả phòng thủ của bang Utah

Stat UNLV Adv USU
Opp avg thời gian của poss 28:27 30:04
Opp chơi/trò chơi 72,5 72,5
Opp yard/play 5,8 6.4
Opp yard/Rush 3.7 7.4
Opp yard/pass 8.4 5.5
Opp yard/hoàn thành 13.0 10.0
OPP Rush Play % 48,97% 48,97%
Bao % 6,76% 1,35%
Opp pass play % 51,03% 51,03%
Hoàn thành OPP % 65,22% 54,79%
Opp int ném % 4,35% 4.11%
Opp fg conv % 80,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 2.4 3.0
Opp punts/play 0,03 0,05
OPP PUNTS/SCORE 0,6 0,5
OPP Downs/Play đầu tiên 0,310 0,352
Opp 3d conv % 30,77% 48,00%
Opp 4d conv % 50,00% 100,00%
Opp rz ghi điểm % 70,00% 100,00%
Opp fumble rec % 50,00% 33,33%
Opp ga fumble rec % 100,00% 0,00%
Opp ta fumble rec % 0,00% 40,00%
Opp hình phạt yds/bút 8.1 7.5
Opp hình phạt/chơi 0,03 0,03