Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 3, AFC South (0-1-1)

Ghi lại

0-1-1

Thứ hạng dự đoán

#19

Vệt

L1

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Houston T 20-20 Xa 0-0-1 0-0-1
09/18 Jacksonville L 0-24 Xa 0-1-1 0-1-1
09/25 Thành phố Kansas 13:00 Nhà
10/02 Tennessee 13:00 Nhà
10/06 Denver 8:15 tối Xa
10/16 Jacksonville 13:00 Nhà
18/10 Tennessee 13:00 Xa
10/30 Washington 4:25 chiều Nhà
11/06 New England 13:00 Xa
11/13 Las Vegas 4:05 chiều Xa
11/20 Philadelphia 13:00 Nhà
11/11 Pittsburgh 8:15 tối Nhà
12/04 Dallas 8:20 tối Xa
12/18 Minnesota 12:00 tối Xa
12/26 LA Bộ sạc 8:15 tối Nhà
01/01 Người khổng lồ NY 13:00 Xa
01/08 Houston 12:00 tối Nhà