tylecuoc Notre Dame tại N Carolina: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 3:30 chiều - Đồi Chapel, NC
Tỷ lệ cược: Bắc Carolina bằng 1,5, Tổng số điểm: 56

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Thứ nd Adv UNC
Điểm/Trò chơi 18.3 49.0
Điểm/chơi 0,284 0,676
Biên độ điểm AVG -3.0 +4,5
Sân/trò chơi 300.3 517.0
Sân/chơi 4.6 7.1
TOP % (EXCL OT) 49,59% 46,93%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Thứ nd Adv UNC
Điểm opp/trò chơi 21.3 44,5
Điểm opp/play 0,294 0,556
Opp yard/game 351.7 535.0
Opp yard/play 4.8 6.7
Takeaways/trò chơi 0,0 0,5
Đến lề/trò chơi -1.3 -1.5
Hình phạt yds/trò chơi 52.3 90.0

Notre Dame vs N carolina hiệu quả tấn công

Stat Thứ nd Adv UNC
AVG Time of Poss 29:45 28:09
Chơi/trò chơi 64.7 72,5
Sân/chơi 4.6 7.1
Sân/vội vàng 3.3 5.0
Sân/vượt qua 6.9 10.6
Sân/hoàn thành 11.4 14.8
Rush Play % 55,67% 54,48%
QB bị sa thải % 8,14% 9,09%
Vượt qua % Chơi 44,33% 45,52%
Hoàn thành % 60,76% 71,67%
Int ném % 3,80% 1,67%
Chuyển đổi FG % 100,00% 100,00%
Điểm/FGA 3.0 3.0
Punts/chơi 0,10 0,05
Punts/điểm 2.1 0,5
Lần đầu tiên/chơi 0,263 0,366
Chuyển đổi 3D % 26,32% 55,56%
Chuyển đổi 4D % 50,00% 66,67%
RZ Ghi điểm % 100,00% 100,00%
Lộn xộn rec % 50,00% 20,00%
Ga fumble rec % 50,00% 25,00%
Ta dò dẫm % - 0,00%
Hình phạt yds/bút 9.2 11.3
Hình phạt/chơi 0,04 0,05

Notre Dame vs N Carolina Hiệu quả phòng thủ

Stat Thứ nd Adv UNC
Opp avg thời gian của poss 30:14 31:50
Opp chơi/trò chơi 72.7 80.0
Opp yard/play 4.8 6.7
Opp yard/Rush 4.3 5.4
Opp yard/pass 6.0 9.1
Opp yard/hoàn thành 9.9 13.3
OPP Rush Play % 53,21% 60,63%
Bao % 9,80% 4,76%
Opp pass play % 46,79% 39,38%
Hoàn thành OPP % 60,87% 68,33%
Opp int ném % 0,00% 1,67%
Opp fg conv % 60,00% 50,00%
Điểm OPP/FGA 1.8 1.5
Opp punts/play 0,08 0,06
OPP PUNTS/SCORE 1.9 0,7
OPP Downs/Play đầu tiên 0,280 0,369
Opp 3d conv % 36,59% 35,71%
Opp 4d conv % 25,00% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 100,00%
Opp fumble rec % 50,00% 80,00%
Opp ga fumble rec % - 100,00%
Opp ta fumble rec % 50,00% 75,00%
Opp hình phạt yds/bút 9.4 8.8
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,06