Đội Liên kết nhóm
Baylor Bears Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Cyclones bang Iowa Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Kansas Jayhawks Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Kansas State Wildcats Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Oklahoma Sooners Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Cowboys bang Oklahoma Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Texas Longhorns Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Texas Tech Red Raiders Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Texas Christian Horned Frogs Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Những người leo núi Tây Virginia Thứ hạngThì Số liệu thống kê