việt nam gặp uae vào ngày nào Texas tại Texas Tech: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 3:30 chiều - Lubbock, TX
Tỷ lệ cược: Texas bằng 6,5, Tổng số điểm: 59,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Tex Adv TTU
Điểm/Trò chơi 37.3 23,5
Điểm/chơi 0,589 0,260
Biên độ điểm AVG +20.7 -5.0
Sân/trò chơi 404.3 411.5
Sân/chơi 6.4 4.5
TOP % (EXCL OT) 43,86% 52,99%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Tex Adv TTU
Điểm opp/trò chơi 16.7 28,5
Điểm opp/play 0,230 0,432
Opp yard/game 347.0 312,5
Opp yard/play 4.8 4.7
Takeaways/trò chơi 0,7 1.5
Đến lề/trò chơi +0.3 -2.0
Hình phạt yds/trò chơi 47.7 56,5

Texas vs Hiệu quả tấn công Texas Tech

Stat Tex Adv TTU
AVG Time of Poss 26:19 32:07
Chơi/trò chơi 63.3 90,5
Sân/chơi 6.4 4.5
Sân/vội vàng 5.2 2.5
Sân/vượt qua 8.2 6.4
Sân/hoàn thành 12.1 10.7
Rush Play % 51,58% 38,12%
QB bị sa thải % 6,52% 8,93%
Vượt qua % Chơi 48,42% 61,88%
Hoàn thành % 67,44% 59,80%
Int ném % 1,16% 5,88%
Chuyển đổi FG % 77,78% 50,00%
Điểm/FGA 2.3 1.5
Punts/chơi 0,06 0,06
Punts/điểm 0,6 1.3
Lần đầu tiên/chơi 0,358 0,304
Chuyển đổi 3D % 33,33% 23,33%
Chuyển đổi 4D % 100,00% 42,86%
RZ Ghi điểm % 86,67% 80,00%
Lộn xộn rec % 0,00% 80,00%
Ga fumble rec % - 66,67%
Ta dò dẫm % 0,00% 100,00%
Hình phạt yds/bút 7.5 8.7
Hình phạt/chơi 0,05 0,04

Texas vs Hiệu quả phòng thủ Texas Tech

Stat Tex Adv TTU
Opp avg thời gian của poss 33:41 27:53
Opp chơi/trò chơi 72.3 66.0
Opp yard/play 4.8 4.7
Opp yard/Rush 3.6 3.1
Opp yard/pass 6.4 6.7
Opp yard/hoàn thành 9.4 11.8
OPP Rush Play % 50,23% 49,24%
Bao % 5,56% 5,97%
Opp pass play % 49,77% 50,76%
Hoàn thành OPP % 67,65% 57,14%
Opp int ném % 1,96% 1,59%
Opp fg conv % 100,00% 83,33%
Điểm OPP/FGA 3.0 2.5
Opp punts/play 0,08 0,09
OPP PUNTS/SCORE 1.7 1.1
OPP Downs/Play đầu tiên 0,263 0,235
Opp 3d conv % 42,55% 34,38%
Opp 4d conv % 20,00% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 85,71% 100,00%
Opp fumble rec % 100,00% 20,00%
Opp ga fumble rec % 100,00% 0,00%
Opp ta fumble rec % - 33,33%
Opp hình phạt yds/bút 6.5 9.8
Opp hình phạt/chơi 0,08 0,06