việt nam và úc đá mấy giờ Maryland tại Michigan: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Ann Arbor, MI
Tỷ lệ cược: Michigan bằng 16,5, Tổng số điểm: 65,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Md Adv Mich
Điểm/Trò chơi 40.3 55.3
Điểm/chơi 0,654 0,843
Biên độ điểm AVG +21.0 +49,7
Sân/trò chơi 502.0 497.7
Sân/chơi 8.1 7.6
TOP % (EXCL OT) 47,01% 51,08%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Md Adv Mich
Điểm opp/trò chơi 19.3 5.7
Điểm opp/play 0,227 0,090
Opp yard/game 392.0 194.0
Opp yard/play 4.6 3.1
Takeaways/trò chơi 1.0 1.0
Đến lề/trò chơi -0.3 +0.7
Hình phạt yds/trò chơi 90.3 23.0

Maryland vs Hiệu quả tấn công Michigan

Stat Md Adv Mich
AVG Time of Poss 28:10 30:39
Chơi/trò chơi 61.7 65,7
Sân/chơi 8.1 7.6
Sân/vội vàng 6.4 6.0
Sân/vượt qua 10.2 10,5
Sân/hoàn thành 13.0 14.3
Rush Play % 48,11% 58,88%
QB bị sa thải % 4,17% 6,17%
Vượt qua % Chơi 51,89% 41,12%
Hoàn thành % 78,26% 73,68%
Int ném % 2,17% 1,32%
Chuyển đổi FG % 100,00% 80,00%
Điểm/FGA 3.0 2.4
Punts/chơi 0,06 0,05
Punts/điểm 0,7 0,4
Lần đầu tiên/chơi 0,324 0,376
Chuyển đổi 3D % 45,71% 48,28%
Chuyển đổi 4D % 75,00% 100,00%
RZ Ghi điểm % 100,00% 100,00%
Lộn xộn rec % 33,33% 60,00%
Ga fumble rec % 33,33% 100,00%
Ta dò dẫm % 33,33% 50,00%
Hình phạt yds/bút 8.7 8.6
Hình phạt/chơi 0,07 0,02

Maryland vs Hiệu quả phòng thủ Michigan

Stat Md Adv Mich
Opp avg thời gian của poss 31:44 29:21
Opp chơi/trò chơi 85.3 63.0
Opp yard/play 4.6 3.1
Opp yard/Rush 3.3 3.0
Opp yard/pass 5,8 3.6
Opp yard/hoàn thành 10.9 8.1
OPP Rush Play % 42,19% 55,03%
Bao % 4,73% 9,41%
Opp pass play % 57,81% 44,97%
Hoàn thành OPP % 53,19% 44,16%
Opp int ném % 1,42% 1,30%
Opp fg conv % 60,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 1.8 3.0
Opp punts/play 0,05 0,13
OPP PUNTS/SCORE 1.3 12.0
OPP Downs/Play đầu tiên 0,281 0,175
Opp 3d conv % 36,36% 25,00%
Opp 4d conv % 42,86% 14,29%
Opp rz ghi điểm % 66,67% 50,00%
Opp fumble rec % 66,67% 40,00%
Opp ga fumble rec % 66,67% 50,00%
Opp ta fumble rec % 66,67% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 9.1 9.2
Opp hình phạt/chơi 0,02 0,02