vn vs uae lịch W Virginia tại VA Tech: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 7:30 tối - Blacksburg, VA
Tỷ lệ cược: Tây Virginia bằng 1,5, Tổng số điểm: 50,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat WVU Adv Vt
Điểm/Trò chơi 36,5 22.0
Điểm/chơi 0,474 0,297
Biên độ điểm AVG -10.0 +7.0
Sân/trò chơi 452,5 314.0
Sân/chơi 5.9 4.2
TOP % (EXCL OT) 49,94% 57,03%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat WVU Adv Vt
Điểm opp/trò chơi 46,5 15.0
Điểm opp/play 0,710 0,224
Opp yard/game 402.0 200.0
Opp yard/play 6.1 3.0
Takeaways/trò chơi 0,5 1.5
Đến lề/trò chơi -1.5 -1.0
Hình phạt yds/trò chơi 68,5 62,5

W Virginia vs Hiệu quả tấn công công nghệ VA

Stat WVU Adv Vt
AVG Time of Poss 29:58 34:13
Chơi/trò chơi 77.0 74.0
Sân/chơi 5.9 4.2
Sân/vội vàng 4.7 3.5
Sân/vượt qua 7.1 5.4
Sân/hoàn thành 11.2 9.1
Rush Play % 46,10% 56,76%
QB bị sa thải % 3,61% 3,13%
Vượt qua % Chơi 53,90% 43,24%
Hoàn thành % 63,75% 59,68%
Int ném % 2,50% 6,45%
Chuyển đổi FG % 100,00% 100,00%
Điểm/FGA 3.0 3.0
Punts/chơi 0,05 0,09
Punts/điểm 0,6 1.8
Lần đầu tiên/chơi 0,325 0,223
Chuyển đổi 3D % 51,61% 29,41%
Chuyển đổi 4D % 75,00% 33,33%
RZ Ghi điểm % 90,91% 85,71%
Lộn xộn rec % 42,86% 60,00%
Ga fumble rec % 50,00% 50,00%
Ta dò dẫm % 33,33% 66,67%
Hình phạt yds/bút 7.2 6.6
Hình phạt/chơi 0,07 0,07

W Virginia vs Hiệu quả phòng thủ công nghệ VA

Stat WVU Adv Vt
Opp avg thời gian của poss 30:02 25:47
Opp chơi/trò chơi 65,5 67.0
Opp yard/play 6.1 3.0
Opp yard/Rush 3.8 1.4
Opp yard/pass 9.9 4.6
Opp yard/hoàn thành 15,5 9.6
OPP Rush Play % 55,73% 44,03%
Bao % 8,62% 8,00%
Opp pass play % 44,27% 55,97%
Hoàn thành OPP % 64,15% 47,83%
Opp int ném % 0,00% 1,45%
Opp fg conv % 100,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 3.0
Opp punts/play 0,07 0,13
OPP PUNTS/SCORE 0,8 3.0
OPP Downs/Play đầu tiên 0,328 0,187
Opp 3d conv % 59,26% 16,13%
Opp 4d conv % 100,00% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 100,00%
Opp fumble rec % 57,14% 40,00%
Opp ga fumble rec % 66,67% 33,33%
Opp ta fumble rec % 50,00% 50,00%
Opp hình phạt yds/bút 10,4 8,5
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,04