vtv6 trực tiếp đá banh Công tước tại Kansas: Báo cáo chấn thương

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Lawrence, KS
Tỷ lệ cược: Kansas bằng 7,5, Tổng số điểm: 66,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Duke chấn thương

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Duke không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.

Chấn thương Kansas

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Trevor Wilson WR 8/26 Đình chỉ NGOÀI Wilson đang phục vụ đình chỉ cho một sự cố ngoài sân cỏ, và không có thời gian biểu để trở lại.