xem bong da truc tuyen keo nha cai Indiana tại Cincinnati: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 3:30 chiều - Cincinnati, OH
Tỷ lệ cược: Cincinnati bằng 16,5, Tổng số điểm: 57

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Iu Adv Cin
Điểm/Trò chơi 28.0 31.0
Điểm/chơi 0,326 0,408
Biên độ điểm AVG +3.0 +7.0
Sân/trò chơi 423.0 458.0
Sân/chơi 4.9 6.0
TOP % (EXCL OT) 42,58% 52,22%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Iu Adv Cin
Điểm opp/trò chơi 25.0 24.0
Điểm opp/play 0,284 0,358
Opp yard/game 496.5 315.0
Opp yard/play 5.6 4.7
Takeaways/trò chơi 2.5 1.0
Đến lề/trò chơi +1.0 -1.5
Hình phạt yds/trò chơi 50.0 82.0

Indiana vs Hiệu quả tấn công của Cincinnati

Stat Iu Adv Cin
AVG Time of Poss 25:33 31:20
Chơi/trò chơi 86.0 76.0
Sân/chơi 4.9 6.0
Sân/vội vàng 2.5 3.7
Sân/vượt qua 6.5 8.4
Sân/hoàn thành 11.4 12.6
Rush Play % 35,47% 44,08%
QB bị sa thải % 3,60% 7,06%
Vượt qua % Chơi 64,53% 55,92%
Hoàn thành % 57,01% 67,09%
Int ném % 0,93% 2,53%
Chuyển đổi FG % 100,00% 50,00%
Điểm/FGA 3.0 1.5
Punts/chơi 0,06 0,06
Punts/điểm 0,8 0,9
Lần đầu tiên/chơi 0,279 0,322
Chuyển đổi 3D % 44,44% 50,00%
Chuyển đổi 4D % 33,33% 100,00%
RZ Ghi điểm % 88,89% 88,89%
Lộn xộn rec % 42,86% 45,45%
Ga fumble rec % 0,00% 57,14%
Ta dò dẫm % 60,00% 25,00%
Hình phạt yds/bút 11.1 8.2
Hình phạt/chơi 0,03 0,07

Indiana vs Hiệu quả phòng thủ của Cincinnati

Stat Iu Adv Cin
Opp avg thời gian của poss 34:27 28:40
Opp chơi/trò chơi 88.0 67.0
Opp yard/play 5.6 4.7
Opp yard/Rush 4.8 3.6
Opp yard/pass 6.9 7.2
Opp yard/hoàn thành 10,4 12.6
OPP Rush Play % 51,14% 60,45%
Bao % 5,81% 11,32%
Opp pass play % 48,86% 39,55%
Hoàn thành OPP % 66,67% 57,45%
Opp int ném % 2,47% 2,13%
Opp fg conv % 71,43% 100,00%
Điểm OPP/FGA 2.1 3.0
Opp punts/play 0,04 0,10
OPP PUNTS/SCORE 0,7 1.6
OPP Downs/Play đầu tiên 0,307 0,269
Opp 3d conv % 45,16% 33,33%
Opp 4d conv % 0,00% 0,00%
Opp rz ghi điểm % 70,00% 85,71%
Opp fumble rec % 57,14% 54,55%
Opp ga fumble rec % 40,00% 75,00%
Opp ta fumble rec % 100,00% 42,86%
Opp hình phạt yds/bút 10.3 9,5
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,05