xem bong truc tiep Utah tại Arizona st: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 10:30 tối - Tempe, AZ
Tỷ lệ cược: Utah 14,5, Tổng số điểm: 53,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Utah Adv ASU
Điểm/Trò chơi 30,5 19.0
Điểm/chơi 0,433 0,319
Biên độ điểm AVG +12,5 -13.0
Sân/trò chơi 422.0 353.0
Sân/chơi 6.0 5.9
TOP % (EXCL OT) 52,96% 46,54%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Utah Adv ASU
Điểm opp/trò chơi 18.0 32.0
Điểm opp/play 0,303 0,408
Opp yard/game 312,5 466.5
Opp yard/play 5.3 5.9
Takeaways/trò chơi 1.5 1.0
Đến lề/trò chơi +0,5 0,0
Hình phạt yds/trò chơi 38,5 89,5

Utah vs Hiệu quả tấn công của Arizona St

Stat Utah Adv ASU
AVG Time of Poss 31:46 27:55
Chơi/trò chơi 70,5 59,5
Sân/chơi 6.0 5.9
Sân/vội vàng 5.2 5.0
Sân/vượt qua 7.1 7.2
Sân/hoàn thành 11.0 12.7
Rush Play % 54,61% 50,42%
QB bị sa thải % 3,13% 5,08%
Vượt qua % Chơi 45,39% 49,58%
Hoàn thành % 64,52% 57,14%
Int ném % 1,61% 0,00%
Chuyển đổi FG % 100,00% 50,00%
Điểm/FGA 3.0 1.5
Punts/chơi 0,05 0,10
Punts/điểm 0,7 2.0
Lần đầu tiên/chơi 0,333 0,269
Chuyển đổi 3D % 57,14% 27,27%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 0,00%
RZ Ghi điểm % 80,00% 80,00%
Lộn xộn rec % 50,00% 0,00%
Ga fumble rec % 0,00% 0,00%
Ta dò dẫm % 66,67% 0,00%
Hình phạt yds/bút 7.7 9.4
Hình phạt/chơi 0,04 0,07

Utah vs Hiệu quả phòng thủ Arizona ST

Stat Utah Adv ASU
Opp avg thời gian của poss 28:13 32:04
Opp chơi/trò chơi 59,5 78,5
Opp yard/play 5.3 5.9
Opp yard/Rush 5.5 5.4
Opp yard/pass 5.1 7.0
Opp yard/hoàn thành 9,5 12.0
OPP Rush Play % 60,50% 60,51%
Bao % 4,26% 3,23%
Opp pass play % 39,50% 39,49%
Hoàn thành OPP % 53,33% 58,33%
Opp int ném % 2,22% 3,33%
Opp fg conv % - 100,00%
Điểm OPP/FGA - 3.0
Opp punts/play 0,09 0,05
OPP PUNTS/SCORE 2.2 0,7
OPP Downs/Play đầu tiên 0,269 0,350
Opp 3d conv % 37,04% 56,67%
Opp 4d conv % 75,00% -
Opp rz ghi điểm % 100,00% 100,00%
Opp fumble rec % 50,00% 100,00%
Opp ga fumble rec % 33,33% 100,00%
Opp ta fumble rec % 100,00% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 6.4 9.7
Opp hình phạt/chơi 0,06 0,04