Đội Liên kết nhóm
Arizona Wildcats Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Arizona State Sun Devils Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Gấu vàng California Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Buffaloes Colorado Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Vịt Oregon Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Oregon St. Beavers Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Hồng y Stanford Thứ hạngThì Số liệu thống kê
UCLA Bruins Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Trojans Nam California Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Utah Utes Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Washington St. Cougars Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Washington Huskies Thứ hạngThì Số liệu thống kê